Norwegian-German translation of med henblikk på

Translation of the word med henblikk på from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

med henblikk på in German

med henblikk på
generellother was diese Sache betrifft, was diese Sache anbelangt, diesbezüglich, in Bezug auf
  assosiasjon other in Hinblick auf, hinsichtlich, angesichts, in Bezug auf, bezüglich, in Beziehung auf
  betreffendeother betreffend, bezüglich, über, in Bezug auf, betreffs, hinsichtlich, in Anbetracht
Similar words

 
 

More examples
1.Driftsmidler til bruk under utprøving av nye produkter og testing av eksisterende produkter med henblikk på produktutvikling, antas ikke å tilfredsstille kravet til direkte bruk i fabrikkmessig vareproduksjon i forskriftene.
2.Enkelte grove dimensjoner spares på egnede steder med henblikk på turfolket.
3.Det kan bli snakk om å bygge opp laget med henblikk på ytterligere avansement over en treårsperiode, men noen konkret fremdriftsplan har vi ikke.
4.Hvis det foreligger mistanke om underslag av pengebeløp samlet inn med henblikk på nødstilte, har det krav på offentlighetens interesse.
5.I pakt med de olympiske idealer kommer vi til å delta i de 23. olympiske sommerleker med henblikk på å styrke forståelse og vennskap over landegrensene, fastslo han.
6.Jeg har ingen annen forklaring enn at man ønsker å gjøre dykkingen så rimelig som mulig med henblikk på at arbeidsgiverne prismessig kan stå sterkere i konkurransen med de utenlandske dykkerselskapene om oppdragene på den norske kontinentalsokkel.
7.Klein Associates hadde nemlig bedt oss ta kontakt med det norske Sjøforsvaret med henblikk på nye kontrakter.
8.Mange ulykkelige mennesker kommer til å gå ut herfra, ble det sagt med henblikk på kommende ukers budsjettkonferanser.
9.Men det kom vel som en stor overraskelse på dine omgivelser at du allerede i 20års aldren valgte å bli fransiskaner med henblikk på å bli prest og dermed avstå fra retten til hustru og barn og skilsmisse... ?
10.Norkap vil være et tjenelig instrument for de regionale forretningsbanker med henblikk på å øke garantikapasiteten og bidra til å spre risiki.
11.Norsk ungdom er gjennomgående mer optimistisk enn europeisk ungdom med henblikk på usikker fremtid og faren for en eventuell krig.
12.Skulle jeg uttrykke et ønske, sier Lisbeth Bugge, så måtte det være å få bevilget penger til forskning for å kunne drive forebyggende arbeide med henblikk på dagliglivets behov, slik at menigmann blir tilgodesett.
13.Vi vil utvikle vårt produkt med henblikk på det harde avismarkedet.
14.ARBEIDERPARTIET ønsker å markere seg som et mer ansvarlig og troverdig parti med henblikk på en eventuell regjeringsovertagelse.
15.Adm. direktør Torleif M. Pedersen i A / S Uglands Rederi sier til Aftenposten at Norwegian Contractors er interessante som samarbeidspartnere når det gjelder erfaringene med totalentrepriser og prosjektledelse, men også i forbindelse med kunnskaper om betongplattformenes beskaffenhet med henblikk på vedlikeholdsmarkedet under vann.
16.Administrerende direktør Eivind Wigstøl opplyser til Aftenposten at man ble enige om å fortsette forhandlingene med henblikk på en avklaring innen utgangen av april.
17.Arbeidsdriften i fengslene er et ledd i fengselets omsorg for de innsatte, og arbeidstreningen er et ledd i opplæringen av de innsatte med henblikk på deres muligheter til å skaffe seg arbeide efter endt soning.
18.Avdelingssjef Holen følte seg forpliktet til å gå videre med saken med henblikk på spesielle tiltak.
19.Begge pasientene er under behandling, og deres nærmeste omgangskrets er undersøkt med henblikk på mulig smitte.
20.Berg kommune på Senja har besluttet at et planlagt boligfelt på Senjahopen skal vurderes med henblikk på skredfare.
21.Betales lønninger ut uten at det føres nøye regnskap med henblikk på skattetrekk, arbeidsgiveravgift osv. ?
22.Både havner og flyplasser er organisert med henblikk på å sile terrorister.
23.Da prosessen ble innledet sist høst, ble det sagt i Moskva at nå skulle Andropov om ikke utrenske, så i det minste rense opp i partiorganene for derved å berede grunnen for kommende reformer og forandringer og styrke sitt grep om partiet med henblikk på neste partikongress i 1986.
24.Danskene får frem ca. 300 kalver i året ved eggtransplantasjon - med henblikk på fremtidig eliteavl.
25.De blir grundig undersøkt med henblikk på form, mulige farveendringer, størrelse og konsistens.
26.De som skal testes med henblikk på avl sendes med tog til Hamar når de er 25 kilo, og testes til de veier hundre kilo.
27.Den andre avstemning dreiet seg om en henstilling fra rådet til regjeringene om å samarbeide innen FN og andre internasjonale organer bl. a. med henblikk på å hindre diskriminering og styrke deres menneskerettigheter.
28.Denne boringen anses som meget interessant med henblikk på å klarlegge nærmere mulighetene for å gjøre drivverdige oljefunn i Haltenbankenområdet.
29.Der viste de at de er i rute med henblikk på OLkvalifisering og EMinnsats.
30.Dersom saken efterforskes med henblikk på brudd på straffelovens l92 194 (voldtekt, utuktig omgang) har fornærmede rett til gratis advokatbistand.
Your last searches