Norwegian-German translation of meg selv

Translation of the word meg selv from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

meg selv in German

meg selv
refleksivt pronomenother mich, mich selbst
Examples with translation
Slutt å spørre meg om en drink! Gå og hent en selv.
Han tenker kun på seg selv.
Sitatene fra norsk litteratur skal av og til illustrere en forfatters spesielle språkbruk. Men langt oftere skal de vise hvordan en forfatter bruker faste vendinger eller selv har skapt dem.
De viktigste forestillingene vi har om oss selv, andre og fremtiden kalles kjerneoppfatninger.
Jeg kan bare snakke for meg selv.
Du gjorde alt dette bare for deg selv.
De gjorde alt dette bare for seg selv.
Jeg gjorde alt dette bare for meg selv.
Hun gjorde alt dette bare for seg selv.
Han gjorde alt dette bare for seg selv.
Du trenger virkelig ikke å være et stort geni for å oversette fra dansk til norsk; selv jeg klarer å gjøre det. Lære seg å snakke dansk, er sikkert mindre lett.
Det er vondt å erkjenne at en selv er medansvarlig for å ødelegge verden.
Jeg ønsker å lære å leve i harmoni med meg selv og andre.
Lav selvrespekt resulterer fra en uoverensstemmelse mellom den faktiske selv og den ideelle selv.
Du må finne ut hva som passer best for deg selv og partneren din.
I finanskrisen selv djevelen blir insolvent.
Mange av dem har flere epler enn de selv kan høste og spise.
Jeg kan bli veldig irritert over lyder, selv om de ikke ser ut til å forstyrre de fleste andre.
Jeg er stolt av meg selv når det lykkes meg å trumfe viljen min igjennom ved å være hurtig og smart.
Jeg synes at mennesker som ikke har det bra, stort sett kan skylde seg selv.
Similar words

 
 

More examples
1.Bra," mumlet jeg til meg selv.
2.For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt".
3.Husk jeg skapte ikke meg selv.
4.Ikke i dine øyne kanskje, men jeg er tilfreds med meg selv".
5.Jeg betyr så meget for ham at jeg begynner å bety meget for meg selv også.
6.Jeg kan vanskelig unngå å beskrive meg selv som rastløst.
7.Jeg vil skrive om meg selv, og det daglige liv her hjemme.
8.Kan jeg være nær meg selv ?
9.Lillen" Eklund, Bugner og meg selv.
10.Min Clotho er et helt originalt verk ; jeg kjenner ikke til Rodins tegninger - mine verker springer alltid ut fra meg selv og jeg har ikke for få, snarere for mange ideer.
11.Nå har jeg fått igjen overskuddet - og troen på meg selv.
12.Bystyrets ubesluttsomhet har virket demoraliserende på kommuneadministrasjonen, inkludert meg selv.
13.Dagen idag er en merkelig dag, den er din, sa jeg til meg selv.
14.De første 15 rundene gikk jeg for å hjelpe Hilbert, de ti siste for meg selv, fortalte Vunderink efterpå.
15.Den bestod ganske enkelt i å arbeide med meg selv ut fra utgangspunktet om at vi alle er skapt likt.
16.Den nye presten vil bli innsatt, enten av setteprost eller av meg selv.
17.Derefter var det bare opp til meg selv, smiler han.
18.Dersom jeg ikke hadde tatt med det aspektet at jeg er kvinne, måtte jeg ha censurert meg selv.
19.Det at jeg er avhengig av å" pleie meg selv", tror jeg ikke gjør meg mer egoorientert enn folk med andre jobber.
20.Det er et fysisk og metafysisk behov i meg selv som får meg til å skrive, for å få grep på mine egne erfaringer.
21.Det er inspirerende og utfordrende å bruke meg selv innenfor ulike uttrykksformer, sier scenografen Madla Hruza.
22.Det har jeg spurt meg selv om mange ganger, puster en kjørt veteran på 25 år, Tom Erik Oxholm.
23.Det har jeg spurt meg selv om mange ganger, smiler Kleivdal.
24.Det kan høres egoistisk ut, sa han, men jeg deltar ikke for hverken familie eller fedreland, men for meg selv.
25.Det var i Bygdø alle, på daglig spasertur til Kunst og Håndverkskolen, at jeg først begynte å tenke over sammenhengen mellom meg selv og alt levende rundt meg ; trær, blomster, og dyr, sier Kaja Finne.
26.Egentlig hadde jeg det ganske stille og fredelig når jeg trente for meg selv i Trondheim.
27.En av de viktigste ting jeg har fått med meg er troen på meg selv.
28.En liten, privat stiftelse med Drammens nåværende og tidligere ordfører, Einar Hafland og Erik Dalheim, sekretæren Nils Otto Backe og meg selv som medlemmer.
29.En real bekreftelse på at formen er som den skal, både for meg selv og kanskje enda mer for konkurrentene mine, sa Ingrid, som syntes det gikk litt for fort i starten.
30.Enhver kan, som han selv sa uten å stikke sitt lys under en skjeppe og uten å skjule noen av sine mange særegenheter, se at jeg er i ferd med å ta livet av meg selv.
Your last searches