Norwegian-German translation of merkverdig

Translation of the word merkverdig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

merkverdig in German

merkverdig
endringadjective bemerkenswert, beachtenswert
Synonyms for merkverdig
Similar words

 
 

More examples
1.Dataalderen" kalles det, og denne utvikling stiller også Postverket overfor store utfordringer, som hittil har vært merkverdig lite berørt i den offentlige debatt.
2.Det virker noe merkverdig når tallspillet Lotto blir den store saken i Stortingets finansdebatt.
3.De har sluttet i et internasjonalt karrierekonsern for å gå tilbake til Oslo Høyre, et merkverdig skritt i manges øyne.
4.Det er merkverdig.
5.Det er merkverdig at man finner slike usedvanlig foreldede oppfatninger i norske skolebøker idag.
6.Er den ikke merkverdig norsk, denne angst og mistanke til det enestående ?
7.I det verst tenkelige tilfelle kan det bli en merkverdig medhjelper til KGBs forsøk på desinformasjon, fremgår det av analysen hvor organisasjonens leder, Lyndon H. LaRouche, vies bred omtale.
8.At hensynet til arbeidsplassene kunne begrunne en slik særbehandling virker merkverdig når den alternative lokalisering er Drammen og den samlede sysselsettingen totalt sett likevel blir den samme.
9.At livet skulle ta en slik merkverdig vending, hadde hverken Haukur, hans kone Sigridur Sigurdardottir eller de tre barna Finnbogi, Johann og Una trodd da de forleden dag gikk med på å fortelle Aftenpostens lesere om hvor vanskelig det kan være å få endene til å møtes for mange islendinger.
10.Audry Hepburn - som trollet så merkverdig med vårt hjerte for tredve år siden.
11.Av de mange forslag til bedring av morsmålsopplæringen finner jeg ett høyst merkverdig og mildest talt urovekkende eftersom dette tiltak hadde en" samlet kommisjon" bak seg.
12.Bitterheten, mistilliten og pessimismen truer - som i den merkverdige titelnovellen om et merkverdig vesen som skremmer vettet av folk i de hvite forstedene i Johannesburg.
13.Da slapp Knut Vibekk et ikke altfor merkverdig skudd fra Ole Petter Studsrud forbi seg.
14.De som er veltalende til tusen når det gjelder å svartmale det vi har, blir merkverdig ordknappe når det gjelder å si hva de vil sette i stedet.
15.Denne er ellers ikke særlig merkverdig tilstede, Susana Solanos enkle struktur dominerer denne kunstarten.
16.Det ble en storslått omenn ganske merkverdig forestilling, som ved teppefall ble hilst med både taktklapp, bravorop og stående applaus.
17.Det der med kjærlighet og forelskelse er merkverdig.
18.Det er her det av og til blir merkverdig.
19.Det er ikke noe merkverdig ved dem, i den forstand at ingen nye erkjennelser eller opplevelser påkaller et egenartet formsprog.
20.Det er merkverdig hvordan enkelte mennesker aldri fornekter seg.
21.Det er merkverdig nok bare sistnevnte som har gått ut offentlig med sin kampanje for formannsvervet, og i tråd med parolen om" kompetanse i idrettsstyret" også har lansert kandidater til styret.
22.Det er så menn ikke merkverdig at slike kort stadig øker i bruk, og de blir da også stadig mer populære i den hjemlige kundekrets.
23.Det skulle være mer enn merkverdig om dette skulle vise seg å bli årets topp.
24.Det var da høyst merkverdig atjeg ikke visste det, for Pepita hadde gått rundt og sagt til alle og enhver at hun skulle males av den berømte artista pintor.
25.Det var forøvrig en merkverdig finale, en fotballkamp hvor det var størst stemning i pausen !
26.Det var langt fra merkverdig at det måtte et straffespark til for at et av lagene skulle få mål.
27.Det vil jo være en merkverdig løsning.
28.EN merkverdig side ved kommuneforbundets aksjon er at den rettes mot finansrådmannens utkast til budsjett for Oslo kommune.
29.Efter en vond periode med alvorlige skader, formsvikt og en merkverdig landslagseksamen på feil tidspunkt, ser hun igjen ut som en spiller av internasjonalt snitt en karakteristikk hun selv kan styre sin begeistring for.
30.En merkverdig erfaring som forsterket følelsen av å være i en egen verden, et univers allerede gitt i den halvmørke trikkehallen opplyst av utefakler og en trekullgrue.
Your last searches