Norwegian-German translation of mindre

Translation of the word mindre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mindre in German

mindre
ubestemt determinantadjective weniger
  problemadjective gering
  ubestemt pronomenother weniger
  gradother weniger
Derived terms of mindre
Examples with translation
Du trenger virkelig ikke å være et stort geni for å oversette fra dansk til norsk; selv jeg klarer å gjøre det. Lære seg å snakke dansk, er sikkert mindre lett.
Mange mennesker tror man kan gjøre et problem mindre problematisk ved å kalle det en utfordring.
Evnen til å jobbe hardt er en beundringsverdig egenskap, men evnen til å slappe av er ikke mindre viktig.
Bruk av nettbrett og smarttelefon i senga gjør at vi sover dårligere og er mindre konsentrerte.
Dette er mer eller mindre alt jeg kan si i øyeblikket.
Jeg anbefaler denne boken enda mindre enn den første.
Vi sørger for at leserne får den informasjonen de trenger — ikke mer, ikke mindre.
Du får se vanlige og mindre vanlige planter.
La oss snakke om noe mindre plagsomt.
Similar words

 
 

More examples
1.Alternativene synes å være enten" eit klårt og mest mogeleg eintydig verdisyn som det hovedfundament skolen skal byggja på" eller å" tynna ut vårt eige verdigrunnlag til allmenn religiøse og allmennetiske levereglar for på den måten å gjera skulens verdigrunnlag mindre eksklusivt og mindre støytande for dei med eit anna syn".
2.Arbeid mindre, lev mer".
3.At forsvarssjefen samme dag kunne fortelle at russerne bare på Kolahalvøya, mindre enn 200 kilometer fra den felles grensen med Norge, har 16 - seksten - militære flyplasser, oppfattes neppe som like bekymringsfullt.
4.At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
5.Bergensfjord" ble også gammelt, men det var mindre kjent, kanskje fordi det en tid var lite å se i Norge.
6.Bilen som skatteobjekt" kommer størrelsesmessig i klasse med ølavgiften, eller tobakksavgiften, men den innbringer mindre enn for eksempel avgiften på elektrisk kraft.
7.Chemical Rubi" er blitt holdt tilbake i Nigeria i snart fem måneder fordi den har et mindre parti forurenset matolje ombord.
8.Chemical Rubi" har nå en besetning på ti nordmenn, fem mindre enn normalt, men kapteinen har gjort det klart at dette er nok til å seile når det blir gitt klarsignal.
9.Company", som er mindre abstrakt enn mye annet av Beckett og en ubetinget leseropplevelse, fremstod på scenen som en gåte og et problem for anmelderne.
10.Cyrano de Bergerac" har vært fremført på en rekke europeiske scener i det siste - med større og mindre hell.
11.De billige medikamenter" ; billige fordi de fort kan berolige og fordi det tar langt mindre tid å skrive ut en resept enn å snakke med folk.
12.De unge velgere utgjøre et betydelig innslag blant hjemmesitterne, men er samtidig mindre påvirket av de konvensjonelle skillelinjer mellom partiene.
13.Den stundesløse Vielgeshrei er ikke mindre aktuell idag enn i Holbergs egen tid, snarere forholder det seg omvendt.
14.Den vestlige verdens kultur trues mindre av SS20rakettene enn av sin egen dødsangst.
15.Dessverre, igjen, - mulighetene for flere eksemplarer av den samme boken er ofte små - bevilgningene blir mindre og mindre.
16.Det er altså ikke som Aftenposten hevder at mindre marxistiske grupperinger stod bak generalstreiken i Chile.
17.Det har vært gjentatt i det uendelige hvor vanvittig det er at skatteytere med betydelige formuer, imponerende eiendommer og luksuriøs livsstandard, skal betale mindre enn vanlige lønnsmottagere til fellesforbruket, ja, i de verste tilfeller ingenting.
18.Det store smellet" i kullstreiken, vil nok få langt mindre omfang, om den da i det hele tatt kommer.
19.Du skal elske din neste som deg selv", hverken mer eller mindre.
20.Ein kan få spalta sinn av mindre.
21.Et moderat krav", mener Senterpartiorganet Nationen," som, hvis det blir innfridd, vil gi jordbruket tilnærmet inntektsmessig likestilling med industrien, verken mer eller mindre.
22.For jo mindre presten faktisk betyr i samfunnet, desto større blir behovet hans for å hente sin betydning fra det høye," sier forfatteren.
23.Gøy på landet", sang publikum, og gøy hadde tilskuerne det, blant annet da Storhamar ved Øivind Løsåmoen to ganger presterte å score da hjemmelaget hadde en spiller mindre på isen.
24.Hans svar er benektende, men han understreker at" det er verdt å bruke noen milliarder kroner ekstra hvert år innen NATO for å gjøre sannsynligheten for atomkrig enda mindre.
25.Har retten mot til å vurdere om Arne Treholts virksomhet har gjort krigsfaren større eller mindre ?
26.Havlys Junior", som er på 40 fot, fikk mindre skader i baugen.
27.Ikke desto mindre - reklame er en av" vindmøllene" som får verden til å gå rundt.
28.Intet mindre stilles i utsikt til de fremtidige gjester som akter å benytte Trondheims nye restaurant 85 meter over bakken.
29.Jeg er sikker på at herr Honecker kommer", het det for mindre enn tre uker siden.
30.Jeg har satt opp åtte lerreter som, hvis jeg ikke blir hemmet av været, vil kunne gi deg en forestilling om Norge, om Christianias omgivelser, et land mindre forferdelig enn jeg hadde forestilt meg.
Your last searches