Norwegian-German translation of mistilpasset

Translation of the word mistilpasset from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mistilpasset in German

mistilpasset
psykologiadjective entfremdet
Similar words

 
 

More examples
1.Benkow mente at dersom man utvikler holdninger som fører til at private initiativ og private nyskapninger blir sett på som et anslag mot den sosialetiske ide, ja da vil vi få et statisk og stadig mer mistilpasset system som alle kan se svakhetene i, men som ingen tør røre av redsel for å bli stemplet som reaksjonær og beskyldt for å krenke nasjonale helligdommer.
2.Det hører forøvrig med til historien at også Schlüter var sterkt fristet til å bli EFkommissær, riktignok menig sådan, da han i 1980 følte seg noe mistilpasset både i sitt eget parti og i det hjemlige politiske miljø.
3.Hvorfor er så mange unge mistilpasset i dagens samfunn ?
4.Miljøvernpartiet" De grønne" arrangerte omvisningen, som tok sikte på å gi mistilpasset ungdom fra Hamburg en innføring i den demokratiske politiske prosess.
5.Noen hevder at det stigende antall mistilpasset ungdom skyldes import av vestlig pornografi, eller at barn leker med modeller av NATOfly.
Your last searches