Norwegian-German translation of mot

Translation of the word mot from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mot in German

mot
generellnoun Standhaftigkeit [f]
  oppførendenoun Mut [m], Tapferkeit [f], Courage [f], Furchtlosigkeit [f], Schneid [m], Unerschrockenheit [f], Mumm [m (informal)]
Synonyms for mot
Derived terms of mot
ekle mot noen, edelmot, agitere mot, amerikanske motorforbund, ansikte mot ansikte, anvende noe mot noen, argumentere mot, illsinnet mot, avtegne seg mot, styre mot, betalingsmottaker, bevæpne seg mot, bilmotor, baksete på motorsykkel, bryte mot, sykkel med motor, mens derimot, delta i en kampanje mot, demotisk, motto, dieselmotor, dykning med motoren i gang, elektromotorisk, imot, fare ut mot, føre krig mot, forbrenningsmotor, forbud mot infart, erklære krig mot, henimot, framtre mot, frese mot, firefelts motorvei, firemotors, gå imot, mot, gå stikk i strid mot, gå til angrep mot, garantere mot, glad for å motta
gi motstand, gi mot, gjøre sterk motstand, gjøre motløs, gjøre motstand, gjøre noen ille til mote, gjøre et forsiktig framstøt mot noen, gjøre framstøt mot noen, ha noe imot, heltemot, huse motvilje mot, i motsetning til, ille til mote, innlegge veto mot, ikke kunne ta i mot noe, innvende mot, jegmotor, kjempe mot, kjenne seg ille til mote, kjemoterapi, komme med motbeskyldninger, kjøre mot, kongelige motorforbund, la mottakeren betale samtalen, le mot, ligge mot, lokomotiv, lokomotivfører, lene mot, mann mot mann, med eller mot sin vilje, med motoren bak, med- og motganger, meddelelse om det motsatte, midt imot, mnemoteknikk, mnemoteknisk hjelp, mote, moteflue, moteriktig, moteshow, moteskaper, motfellende, motfelt, motfelthet, motløs, motløshet, mot havet, mot nordvest, mot nord, mot øst, mot sin vilje, mot sydøst, mot sørøst, mot sørvest, mot oppvisning av, mot normalt, mot vest, mot vinden, motangrep, motarbeide, motarbeidende, mottiltak, motbeskyldning, motbevise, motbydelig, motell, motkrav, motgang, motgift, motstand, motintrige, motiv, motivasjon, motivere, motivering, motkomplott, motorcross, motoffensiv, motor, motor med roterende kolver, motorbåt, motorsykkel, motorsykkeleskorte, motorsykkelkonkurransefører, motorsyklist, motorforbundet, motorkjøretøy, motorgondol, motorpanser, motorisere, motorisering, motorisk, motorsag, motorvei, motpart, motprestasjon, mottrøstig, motsi, motsigende, motsigelse, motsats, motsatsord, motsatt, motsatt side, motsette seg, motsetning, motspenstig, motspenstiget, motspiller, motstå, motstående, motstander, motstanderlag, motstandskraft, motstandsdyktig, motstrebersk, motstreberskhet, motstrebig, motstridende, motstridig, motstrøms, motstykke, motsvare, motsvare noens forventninger, motsvarende, motsvarighet, motta, motta nattverden, mottagende, mottaker, mottagelig, mottagelig for, mottagelighet, mottagning, mottagelse hjemme, mottagelsesrom, mottagningstid, mot klokken, motvirke, motvirkende, motvekt, motvilje, motvillig, motvillighet, mottagelig for bestikkelser, nymotens, nymotenshet, uimotsigelig, uimotståelig, uimottagelig, øye mot øye, umotivert, opponere seg mot, osmotisk, uimotsigbar, overmot, moten, periode med motgang, piske mot, prismottager, rekke seg mot, rase mot, reagere mot, rette skytset mot, rette mot, rettet mot, røste mot, si imot, sikre seg mot, samtale som betales av mottager, sette seg opp mot, sette opp mot, se fram mot, servomotor, siste mote, selvmotsigende, årsak for og imot, beskyttelse mot, beskytte seg mot, beskyttelsesmur mot havet, snar motorbåt, som gjør motstand, spille ut mot hverandre, som motiverer, stå imot, stå i rett vinkel mot, stå midt imot, sperre for motstanderen, stille mot, stille som motsats, startmotor, støtte mot, støte mot, stritte mot, stride mot, stri mot, styre kurs mot, surfe etter motorbåt, svare imot, ta imot, ta imot gjester, tale mot, tørne mot, turbojetmotor, turbopropmotor, understøttemottaker, opptre nedlatende mot, oppvigle mot, uten motstykke, utenbords motor, utenbordsmotor, uttale seg mot, velvillig innstilt mot, vende seg mot, være dratt mot, være imot, være imot noen, være en trussel mot, være lojal mot, være motstander til, være motstandskraftig mot, være utro mot, være oppriktig mot, være oppriktig mot noen, være vinkelrett mot, varsel mot, varsle mot, veie for og imot, vindu mot, vedta mottiltak mot, eskamotere, motsette, abortmotstander, derimot, erkjenne mottakelsen av, informasjonsmotorvei, ledemotiv, middel mot betennelse, miste motet, motbevis, motekunstner, moter, mothake, motilitet, motorhjelm, motorsykkelbaksete, motorvogn, motsatt hensikt, motsetningsforhold, motstrebende, mott, mottagelse, mottak, mottakelig, mottakelighet, mottakelse, mottatt, motverdi, pneumotoraks, promotor, pågangsmot, rett imot, sette kurs mot, sette mot i, ta forholdsregler imot, ta motet ifra, uimottakelig, vende ansiktet mot, vende mot, motstandermakt, mottager, motett, være nærgående mot, bortimot, motpol, selvmotsigelse, uten motstand, ha imot, være motstrebende, motbakke, motmæle, rette søkelyset mot, rette blikket mot, grenser mot null, moteløve, mannsmot, mot formodning, i motsetning, stå i motstrid med, støte an mot, ha mot/nerver til, primus motor, mot bunnen, motinnlegg, varemottaker, mottakelseslokale, mottakelsesrom
Anagrams of mot

tom

Similar words

 
 

More examples
1.(Dette må vise til sjekkbruk mot lønnskonto.)
2.(S. 1) og" Skolesjefen mener at den daglige undervisning og holdningsskapende arbeid er det beste redskap mot intoleranse og rasisme" (S. 2).
3.... de personlige angrep mot ham (Moon) er av den samme ondsinnede og usaklige karakter som de historiske angrepene på jødiske, kristne og muhammedanske ledere dengang de som nykommere bragte minoritetsreligioner frem i samfunnet.
4.Ahmadiyapakistanere får ikke politisk asyl" - slik lyser en overskrift mot leserne av Deres morgenavis tirsdag 2. oktober.
5.Aksjon Nabohjelp" kan bli et viktig supplement i kampen mot kriminaliteten.
6.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
7.Aksjon venteliste" mot sykehuskøene er bare ett eksempel.
8.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" vil nå selv finansiere slike målinger som skal opptas fra oktober i høst til mars neste år.
9.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" ønsker å måle luftforurensningene ved Fornebu.
10.Aksjonsgruppa mot videovold" har gått til en rekke anmeldelser av forhandlere av ulovlig voldsfilmer.
11.Aksjonsgruppa mot voldtekt" er dannet efter en ide fra italiensk kvinnebevegelse.
12.Amnestiet" gjelder ikke bare nordmenn, men samtlige nordiske borgere som før 1. juli 1968 ble utvist fra Sverige og samtidig gitt forbud mot å komme tilbake.
13.Amnesty International har ingen spesielle ankepunkter mot norsk rettsvesen.
14.Andrea Doria" på vei mot dypet.
15.Angrepet mot nullskatteyderne" - slik det fremgår av Aftenposten, synes å være et bestillingsverk fra krefter som ønsker å høste andre deler av skattesystemet.
16.Annex" er ikke et uttrykk for ønsket om" å efterape alt det som kommer utenfra", slik det ofte har vært innvendt mot norske kunstnere som søker nye veier.
17.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
18.Arbeid og Haab" står det på skolefanen, og idet vi passerer fasaden mot Bogstadveien og stirrer inn i dette mareritt, hvor vi måtte tilbringe syv lange barndomsår med skolebespisning i kjelleren, oppdager vi de matte vinduene i en annen kjeller, der dusjanlegget befinner seg.
19.Arbeiderpartiet går sterkt ut mot legeavtalen, spesielt fordi noen leger må ta høyere pris enn andre.
20.Arbeidsmarkedet - et hovedproblem mot år 2000 ?" er tema for konferansen.
21.Arktisfronten" peker mot de strategisk viktige områdene i NordNorge.
22.At reaksjonene dennegang ikke først rettet seg mot den russiske rakettutplasseringen som var begrunnelsen for dobbeltvedtaket i NATO, kan ha den forklaring at den skjedde gradvis og uten offentlighet" er en annen av Børdes hypoteser, som samtidig er selvmotsigende.
23.Att Norge inom en överskådlig framtid skulle förändra sin EECpolitik i riktning mot ett medlemskap, är svårt att tro, trots antydningar i den riktningen.
24.Attentatet mot Hitler må finne sted, koste hva det koste vil.
25.Bakerst på bildet til høyre er pressesjef Ivar Eilertsen for" Realfag mot år 2000".
26.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
27.Bjølle" ble tatt vel i mot, og sammen skålte de for at en lang og hektisk sesong var slutt.
28.Blesten strømmet like mot meg.
29.Botta" Skaare overdrev solospillet, men da Frisk ikke med fem mann mot tre maktet å utligne, virket det håpløst.
30.Brit Pettersen skotter mot skogen, men sekunder senere var det klart at hun hadde forsvart sitt mesterskap fra ifjor.
Your last searches
mot