Norwegian-German translation of motpart

Translation of the word motpart from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motpart in German

motpart
folknoun Gegenpartei [f], Gegenseite [f]
Synonyms for motpart
Similar words

 
 

More examples
1.Dette må skyldes at min motpart ikke har juridiske argumenter å fare med, mente Kjensli.
2.Du har vel vide fullmakter da, spurte klageren Trygve Hegnar sin motpart da de hilste på hverandre på gangen utenfor venteværelset.
3.Man skal ha en dyktig advokat for å få overbevist en motpart om at skadene skyldes grunnvannstanden.
4.Advokat Kjensli sa i sin prosedyre at hans motpart beveget seg langt utenfor det saken gjelder, nemlig opphavsretten og loven som beskytter denne.
5.Arbeidsgiverforeningen har ingen planer om å ta kontakt med sin motpart før streiken og lockouten er et faktum, 4. januar.
6.At valget falt på Wan Li, kan i noen grad ha sammenheng med at kineserne har innbudt hans sovjetiske motpart, Ivan Arkhipov, til Peking like efter at president Reagan har vært her i april.
7.At vår motpart i onsdagens VMkvalifisering går til oppgaven godt forberedt rent kampmessig, burde være klart nok, og når spillerne selv peper hverandre opp efter alle kunstens regler, ligger det i dagen at Sveits ikke har annenfiolinistenes noteark med seg i taktikkkofferten.
8.Bare det faktum at Gromyko er rede til å møte både sin amerikanske motpart George P. Shultz og senere Reagan er et lyspunkt.
9.Da utenriksminister Wu møtte Gromyko i New York, hadde han spurt sin sovjetiske motpart om han hadde mottatt budskapet.
10.Daværende statsminister Aleksej Kosygin hadde imidlertid et kort - og mislykket - møte med sin kinesiske motpart Chou Enlai under en mellomlanding på Peking flyplass i 1969.
11.De nye vanskelighetene som skapte dette kappløp med tiden oppsto efter at både Arbeiderpartiets og Likuds sentralkomite hadde godkjent den samarbeidsavtale som Peres og hans motpart i Likud, Yitzak Shamir, var nådd frem til efter mer enn fem ukers harde forhandlinger.
12.Deres avgjørelse blir av Garbergs motpart karakterisert som en dom.
13.Det amerikanske senat anbefaler enstemmig et snarlig toppmøte mellom president Ronald Reagan og hans sovjetiske motpart Konstantin Tsjernenko, uten forhåndsbetingelser eller garantier for suksess.
14.Det er Shultz første besøk i Norge i egenskap av utenriksminister, og han kommer direkte fra sikkerhetskonferansen i Stockholm hvor han igår eftermiddag hadde sitt viktige møte med sin sovjetiske motpart, Andrej Gromyko.
15.Det er en skuffende reaksjon på den hittil mest forsonlige henvendelse president Reagan har gjort til den sovjetiske motpart.
16.Det er ingen tilfeldighet at rapporten blir kjent bare få uker før det første møte mellom utenriksminister George P. Shultz og hans sovjetiske motpart Andrej Gromyko i det som forutsettes å bli en ny forhandlingsrunde med sikte på reduksjoner i atomarsenalene.
17.Det er umulig å forutsi hvordan en så fanatisk motpart som oberst Gadafi vil reagere overfor London.
18.Det kan på ingen måte sies om dens sovjetiske motpart i denne sak.
19.Det kom som lyn fra klar himmel da senatorene Howard Baker og Charles Percy tok til orde for regulære toppmøter mellom Reagan og hans sovjetiske motpart konstantin Tsjernenko, uten hensyn til om det foreligger noen garantier for å nå resultater.
20.Det kommer nå inn som motpart til SimX under fusjonen og vil følgelig bli en aksjonær i SimX med 35 000 aksjer når fusjonen er gjennomført 15. september.
21.Det mest oppsiktsvekkende ved lovforslaget og dets begrunnelse er at fri rettshjelp suspenderes i de fleste tilfelle hvor den offentlige forvaltning er motpart.
22.Det må være statsråd Bondeviks oppgave å få fart i sakene selv om det formelt sett er Kulturdepartementet som er vår motpart, sier forlagsdirektør Halfdan Kielland, styreformann i Kopinor.
23.Det samme gjør Britt Langlie, kjent både som Edith Piaf og som Rolv Wesenlunds overdådige motpart i" Bør Børson".
24.Det var ikke Nitzes skyld at hans sovjetiske motpart marsjerte ut fra forhandlingene for et år siden.
25.Dette, blandet opp med utstrakt passivitet fra den aktuelle motpart, Israelvenner og andre, har avstedkommet en tydelig" vridd" presentasjon av MidtØstenkonflikten (e).
26.Dette ble ikke moderert av hans motpart Carl Bjørge, og det er utfra dette grunn til å tro at prisstøtten" seirer".
27.Disse skal selvfølgelig ivareta sine medlemmers interesser overfor motpart og forvaltning.
28.Efter møtet mellom Frankrikes utenriksminister Claude Cheysson og hans libyske motpart Ali Triki i FNhovedkvarteret i New York torsdag, het det i forsonlige ordelag at" den libyske tilbaketrekning pågår som avtalt og at franskmennene har bevis for at den virkelig er i gang".
29.Efter paraferingen av avtalen om Hongkongs fremtid, skålte den britiske forhandleren, ambassadør Richard Evans (til venste) med sin kinesiske motpart, Ke Zaishuo (i midten) og utenrikspolitisk rådgiver, Luo Jiahuan.
30.Ekspedisjonssjef Per Tresselt og hans sovjetiske motpart Jurij M. Rybakov er begge sjefer for rettsavdelingene i sine lands utenriksdepartementer.
Your last searches