Norwegian-German translation of motstand

Translation of the word motstand from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motstand in German

motstand
generellnoun Hemmnis [n]
  motgangnoun Unglück [n], Missgeschick° [n]
  hindernoun Hindernis [n], Barriere [f]
Synonyms for motstand
Derived terms of motstand
Similar words

 
 

More examples
1.De reformer som har hatt betydning for utformingen av det norske velferdssamfunnet er stort sett kjempet igjennom med Høyres motstand.
2.Den beste motstand mot totalitære systemer er ganske enkelt å fordrive dem fra sin egen sjel, sitt eget miljø, sitt eget land, fordrive dem ut av samtidens menneske.
3.Det er dessverre ingen tegn på at Arbeiderpartiet har tenkt å gi opp sin motstand mot alle forsøk på å forbedre gjeldende valgordning.
4.Langt fra Polen" av amerikanerinnen Jill Godmilow hadde man sett frem til med spenning, fordi den skulle være en halvdokumentarisk fremstilling av de dramatiske begivenheter fra etableringen av Solidaritet, den polske motstand frem til idag og hvorledes Solidaritet ble behandlet i amerikansk TV.
5.Ny drift av Harrisburgreaktor møter kraftig lokal motstand.
6.Når man tenker på den debatt som legeavtalen skapte og den motstand den møtte, er denne uvitenhet nærmest skremmende, og man må spørre seg om ikke store deler av debatten og motstanden har vært basert på et sviktende grunnlag.
7.Alt som er nytt møter vel motstand i starten.
8.Alta blir en søndagsskole å regne mot det utbyggere vil møte av motstand her.
9.Alta blir for søndagsskole å regne mot den motstand kraftutbyggere vil møte her i Gauldalen, sier Lars Foros på gården Wilmannsøien.
10.Ammerud (herrer) og Høybråten (damer) møter bedre motstand enn vanlig i helgens" Ammerud International" - internasjonal basketturnering med lag fra fire nasjoner som spilles på Apalløkka fredag, lørdag og søndag.
11.Bunner Jervells motstand mot egg / sæddonering i noen religiøs tro / holdning ?
12.Da poteten kom til Europa på slutten av 1700tallet, møtte den motstand blant folk flest.
13.Den vil oppleve motstand før, under og efter.
14.Det er en av de meget få roller i mitt lange skuespillerliv som byr meg sterk motstand når jeg forsøker å rydde den ut av bevisstheten.
15.Det er en hard jobb å være forfatter, men jeg er glad for sprogets motstand.
16.Det er stor motstand mot kjernekraft, og størstedelen er basert på frykt.
17.Det kjenner vi eksempler på fra en lang rekke land og fra vår egen motstand mot den tyske okkupasjon under siste krig.
18.Det vil blant annet være avhengig av den støtte eller motstand kommisjonens arbeide og anbefalinger møter i en bred opinion.
19.Dette vakte stor motstand og torpederte i praksis gjennomføring av Markaloven, og satte den i miskreditt hos politikerne, sier han.
20.Efter hva jeg forstår hadde de aldri regnet med slik organisert motstand fra båtfolket.
21.Enhver ulovlig handling vil bli møtt med fast motstand, hevdet partiorganet Trybuna Ludu.
22.Fienden innledet et angrep igår kveld mot våre styrker i Basra, men ble møtt med kraftig motstand som påførte fienden store tap, sa talsmannen.
23.Handelsstandsforeningen har møtt motstand fra de ansatte som ikke vil arbeide julaften.
24.Har du møtt mye motstand som kvinnelig prest ?
25.Hittil har det vært stor motstand blant entreprenører for å gi plass for valg og medvirkning.
26.Hvorfor henter vi ikke vesteuropeisk motstand hvis den er like god ?
27.I et slikt forbund skulle vi hatt mulighet for å by motstand mot en angripende stormakt, til motparten rakk å installere seg i de tilgjengelige (" åtrådda") basene.
28.Jeg var plaget av en sterk forkjølelse ifjor, og hadde bestemt meg for å yde en helt annen motstand iår, sa Grete efter seieren.
29.Jills første forsøk som lyriker støter på massiv motstand i det litterære establishment, fordi hun ikke følger de gjengse normene.
30.Kapasitetsutvidelsen, som har møtt en viss motstand på lokalt, politisk hold, er også nødvendig av hensyn til organisasjonens økonomi.
Your last searches