Norwegian-German translation of motsvare

Translation of the word motsvare from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motsvare in German

motsvare
jamførelseverb angleichen
Derived terms of motsvare
More examples
1.På den annen side kan det kreves minstefradrag selv om man ikke har hatt slike utgifter som minstefradraget skal motsvare.
2.På den annen side kan det kreves minstefradrag selv om man ikke har hatt slike utgifter som minstefradraget skal motsvare.
Similar words

 
 

motsvare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) motsvaremotsvarendemotsvart
Indikative
1. Present
jegmotsvarer
dumotsvarer
hanmotsvarer
vimotsvarer
deremotsvarer
demotsvarer
8. Perfect
jeghar motsvart
duhar motsvart
hanhar motsvart
vihar motsvart
derehar motsvart
dehar motsvart
2. Imperfect
jegmotsvarte
dumotsvarte
hanmotsvarte
vimotsvarte
deremotsvarte
demotsvarte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde motsvart
duhadde motsvart
hanhadde motsvart
vihadde motsvart
derehadde motsvart
dehadde motsvart
4a. Future
jegvil/skal motsvare
duvil/skal motsvare
hanvil/skal motsvare
vivil/skal motsvare
derevil/skal motsvare
devil/skal motsvare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha motsvart
duvil/skal ha motsvart
hanvil/skal ha motsvart
vivil/skal ha motsvart
derevil/skal ha motsvart
devil/skal ha motsvart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle motsvare
duville/skulle motsvare
hanville/skulle motsvare
viville/skulle motsvare
dereville/skulle motsvare
deville/skulle motsvare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha motsvart
duville/skulle ha motsvart
hanville/skulle ha motsvart
viville/skulle ha motsvart
dereville/skulle ha motsvart
deville/skulle ha motsvart
Imperative
Affirmative
dumotsvar
viLa oss motsvare
deremotsvar
Negative
duikke motsvar! (motsvar ikke)
dereikke motsvar! (motsvar ikke)
Your last searches