Norwegian-German translation of nattskift

Translation of the word nattskift from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nattskift in German

nattskift
jobbnoun Nachtschicht [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det må nå være han Arthur, sier Randi, - for Oluf har nattskift.
2.28åringen skulle ha nattskift på Mobilstasjonen fredag og lørdag, og politiet var på arbeidsstedet da han møtte frem om kvelden.
3.Bomben var plassert i bakeriet av en bevæpnet geriljagruppe som holdt bakeriets nattskift fanget og siden ringte til politiet og fortalte at disse ble holdt innesperret der.
4.Det er sjelden passasjerer blir stukket, det er vesentlig sporveisansatte som arbeider på nattskift som plages av den iltre skapningen.
5.Efterforskerne er sikre på at de merkede sedlene som ble funnet i kassen på bensinstasjonen efter at 28åringen hadde vært på nattskift efter påske, stammer fra et av de væpnede ranene i Sparebanken Oslo Akershus på Damplassen.
6.Vi har alltid folk på nattskift, men kollisjonsskader blir ikke utbedret her.
7.Vi har ingen planer om nattskift, men vi ønsker en treskiftsordning med seks timers skift fra seks om morgenen til tolv om kvelden.
8.At seddelpressen i Arbeiderpartiets hovedkvarter kjøres på nattskift i valgkampen og sender ut milliard på milliard med penger vi ikke har, lurer nok ingen velgere.
9.Bedrifter kjører nattskift fordi energisituasjonen om natten er mindre vanskelig enn om dagen.
10.Det vil åpne muligheten for redusert nattskift, bedre arbeidsmiljø og mer rasjonelt arbeidsopplegg.
11.Fem arbeidere som jobbet nattskift da brannen brøt ut ved 22.30tiden onsdag kveld, forsøkte å slukke da de oppdaget at slukningsanlegget ikke virket godt nok.
12.Man bør jobbe formiddagsskift før eftermiddagsskift og nattskift.
13.Norske trykkerier kan ikke la pressene gå på nattskift.
14.Plattformunderstellets betongceller var i ferd med å bli støpt - ved hjelp av flere hundre arbeidere fordelt på dag og nattskift da ulykken inntraff.
15.På fabrikkene var det vanlig at kvinnene gikk hjem i frokost og middagspausen for å se til barna ; kom man fra nattskift var det å gå rett hjem til husarbeidet.
Your last searches