Norwegian-German translation of nedbør

Translation of the word nedbør from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedbør in German

nedbør
meteorologinoun Niederschlag [m], Regenfall [m]
Synonyms for nedbør
Derived terms of nedbør
Similar words

 
 

More examples
1.Imorgen regner vi med at det vil falle 11 mm nedbør på Toten.
2.All diskusjon om at sur nedbør fører til skadevirkninger er nå opphørt også i Storbritannia.
3.De fleste var skeptiske til påliteligheten og nytten av de metereologiske meldinger for nedbør og temperatur.
4.Det er viktig å få klarlagt hvilke mulige sammenhenger det er mellom sur nedbør og utslag på skogens tilvekst og eventuell skogsdød.
5.Er det sur nedbør i Oslo, undres den østtyske miljøvernminister Dr. Hans Reichelt (t.v.) som onsdag besøkte sin norske kollega Rakel Surlien for å diskutere surnedbørproblemene.
6.Fjerner vi ikke årsakene til" stresset", og årsaken tror vi er det vi legger i det vi med en vid definisjon kaller sur nedbør, risikerer vi at resten av skogen i VestTyskland er død eller døende i løpet av noen få tiår, sa Schutt.
7.Men enten den politiske viljen er til stede eller ikke, så har i alle fall amerikansk industri innsett at sur nedbør er et problem man ikke vil komme utenom, derfor forbereder man seg på å innføre nødvendige rensetiltak.
8.Men hva med alle vassdrag som drepes av sur nedbør ?
9.Storbritannia må redusere luftforurensninger som gir sur nedbør, og tiltakene må settes i gang nå.
10.Sur nedbør er for tiden ikke noe stort forurensningsproblem i Storbritannia, understreket komiteens medlemmer.
11.Svenskene slipper faktisk ut mer på den andre siden av fjellene, og sur nedbør herfra ødelegger ingen fiskevann.
12.Vi bruker faktisk en del milliarder kilowattimer mer enn vi normalt har, og forsyner oss av rikelig nedbør.
13.ALLEREDE for et par årtier siden viste det seg at sur nedbør fra Europas store industrinasjoner bidro til å ødelegge livet i vassdragene i det sydligste Norge.
14.Agder er den eneste landsdelen som i desember fikk mer nedbør enn normalt.
15.Aksjonen er et ledd i en internasjonal kampanje mot sur nedbør.
16.Aksjonen var ledd i Greenpeaces" internasjonale protestuke mot sur nedbør".
17.Aktivistene protesterte mot svovelutslipp fra varmekraftverk som fører til sur nedbør, og de foldet ut en transparent med sin protest da de hadde kommet opp på toppen av pipen.
18.All nedbør og skyet vær til tross, har solen vist seg på himmelen hver eneste dag i juni i kortere eller lengre perioder.
19.Alle krever skjerpet miljøvern og peker på at problemet skogsdød og sur nedbør bare kan løses på tvers av de europeiske grenser.
20.Andre britiske miljøforskere mener imidlertid at resultater både fra Storbritannia og fra andre land, ikke minst fra Norge og Sverige, til overmål viser hvilke skader sur nedbør kan forårsake på såvel skog som fisk.
21.Andre virkninger av sur nedbør, eller av svovelforurensninger i sin alminnelighet, ble omfattet med fornyet interesse.
22.At CEGB er blitt den viktigste skyteskiven, i tillegg til den britiske regjeringen i diskusjonen om sur nedbør, skyldes at kraftselskapet er ansvarlig for over 60 prosent av svovelutslippene i Storbritannia.
23.At enkelte vitenskapsmenn hevder at naturskadene har andre hovedforklaringer enn sur nedbør, ble det også lagt betydelig vekt på av britene under samtalene.
24.At livet i hovedvassdraget bokstavelig talt skulle være truet av sur nedbør, slik det ble hevdet i artikkelen, er derfor en sterk overdrivelse.
25.At sur nedbør virker uheldig på skog og fisk blir erkjent i stadig videre kretser.
26.Av resultatet er det ingen ting som kan settes i sammenheng med den geografiske utbredelse av luftforurensninger og sur nedbør.
27.Avbrutt parlamentsferie på grunn av strid om sur nedbør fra" nasjonens møkkspreder" - det nye kullkraftverket Buschhaus, som på bildet beskyttes av piggtråd mot demonstranter.
28.Bakgrunnen er den nylig fremlagte engelske regjeringsrapport som konkluderer med at det nå ikke er behov for nye tiltak mot sur nedbør.
29.Bare sørlendingene kan vente seg litt nedbør i forbindelse med nyttårshelgen, forteller vakthavende meteorolog på Blindern til Aftenposten.
30.Bedriftene vil derfor ikke installere anlegg for å begrense sur nedbør før de må, fremholder Einar Bøe.
Your last searches