Norwegian-German translation of nederlandsk

Translation of the word nederlandsk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nederlandsk in German

nederlandsk
generelladjective holländisch
Similar words

 
 

More examples
1.De Braak" var opprinnelig nederlandsk, men ble i 1795 kapret av britene og gitt i oppdrag å jakte på skuter fra land som var allierte med Napoleon.
2.Det sier seg selv at med min bakgrunn efter tre år i nederlandsk fotball, har jeg kunnet gi manager Ron Atkinson og mine lagkamerater i Manchester United masse verdifulle informasjoner om PSV Eindhoven.
3.Kraakere" er husokkupanter på nederlandsk, og" Adam" står for Amsterdam.
4.La sala dOranges" arkitektur i italiensk smak for en nederlandsk prinsesse på 1600tallet.
5.(UPI) I et oppsiktsvekkende intervju med nederlandsk fjernsyn tirsdag uttalte lederen for landets største antiatomvåpengruppe at utplasseringen av de nye amerikanske krysserrakettene i Nederland kan bli nødvendig som en siste utvei for å få til rustningskontroll.
6.Av alle dyrelyder, er det nok nederlandsk som minner mest om et sprog, men ikke engang av den grunn synes jeg det er snilt overfor dyrene.
7.Da nederlandsk fjernsyn fikk reklameinnslag, ble en viss sum av reklameinntekter avsatt i fonds.
8.Det er klart min første scoring i nederlandsk fotball smaker ekstra godt.
9.Er det noen grunn til å frykte en smitteeffekt av et eventuelt nederlandsk nei ?
10.Er det større penger å tjene i engelsk enn nederlandsk fotball ?
11.Et spørsmål mange kanskje stiller seg er hvorfor du ikke scorer mer på landslaget enn det du gjorde ifjor, når du scorer så mye i nederlandsk fotball ?
12.Hallvar har slitt seg frem i nederlandsk fotball siden han var en guttunge.
13.Hva var den største overgangen fra nederlandsk til engelsk fotball ?
14.I de første forsøkene monterte vi først utstyret på et sentralvarmeanlegg i et nederlandsk hjem.
15.Jeg fyller 65 år, og da har man som nederlandsk statsborger pensjoniststatus.
16.Nederlandsk industri har derfor måttet være konkurransedyktig for å få oppdrag på hjemmemarkedet.
17.Slagordene står skrevet på norsk, men klistremerkene er på nederlandsk, forteller han.
18.Aftenposten bragte tirsdag 11. desember 1984 et intervju med en nederlandsk embedsmann som beklager seg meget sterkt over den norske vare og tjenestepolitikken på norsk kontinentalsokkel.
19.Av meritter iår kan Chinchilla vise til 5. plass i åpent nederlandsk mesterskap.
20.Av spesielle årsaker har Statoil tidligere fått anledning til å engasjere seg på nederlandsk sokkel, men har ennå ikke fått norske myndigheters tillatelse til dette.
21.Bedriften er i disse dager inne i en avsluttende runde med en nederlandsk kunde som vil kjøpe Moldebedriftens industriarmaturer til en stor blomsterhall i Nederland.
22.Blant deltagerne på den store høringen var også den nederlandske parlamentarikeren Jaques Wallage, som opplyste at det fra nederlandsk hold er tatt et initiativ for å få dannet en vesteuropeisk parlamentarikerkomite mot apartheid.
23.Blikkvalseverket forbruker årlig ca. 80 000 tonn stål, og brorparten av dette har hittil vært levert av moderselskapet Norsk Jernverk, som har valset sitt stål hos en nederlandsk produsent.
24.Både myndighetene og industrien understreker imidlertid at oppdragene ikke kommer som resultat av noen proteksjonistisk nederlandsk politikk.
25.Cornelius Vermeulen fremholder videre at norsk og nederlandsk offshoreindustri kan få til et utvidet samarbeide på engineeringssektoren.
26.Da en nederlandsk kollega av oss nevnte samme spørsmålet like efter, svarte Gambril med et smil at han håper amerikanerne kan greie å holde posisjonene i de øvelsene hvor man er på topp på verdensstatistikken pr. idag, samt forberede seg i de øvelsene hvor de er nummer to...
27.De har bl.a. satt opp bar hvor det serveres gratis nederlandsk øl.
28.De to forsyningsbåtene som Kaarbøs Mek. Verksted i Harstad har bygget for Parley Augustsson i Oslo," Balder Harstad" og" Balder Hammerfest" er nå kjøpt av et nederlandsk rederi.
29.De to store - et dansk og et nederlandsk bryggeri - er dermed underlagt norske krav til bryggingen.
30.De tre hadde ikke bestemt seg for hvordan de ville stemme ved avslutningen av onsdagens parlamentsdebatt om NATO skal få tillatelse til å utplassere 48 krysserraketter på nederlandsk jord.
Your last searches