Norwegian-German translation of nedlatende

Translation of the word nedlatende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedlatende in German

nedlatende
forydmykendeadjective herablassend, beleidigend, erniedrigend
Synonyms for nedlatende
Derived terms of nedlatende
Similar words

 
 

More examples
1.Statsråd Surlien har fått alle muligheter og et hav av tid, men har aktivt valgt en nedlatende linje som dømmer seg selv.
2.I Norge er vi ofte litt nedlatende til det begrepet inneholder og mener man uniformerer seg og har som mål å ligne alle andre.
3.Andremann er fylt av komplekser, førstemann er litt nedlatende.
4.Både AF og YS har lenge måttet tåle nedlatende omtale fra LO.
5.DEN nedlatende holdning har rammet Norges Hytteforbund, som på forskjellig vis har søkt kontakt med statsråd Rakel Surlien (sp) siden hun ble medlem av samarbeidsregjeringen ifjor sommer - men hittil forgjeves.
6.De har en nedlatende storebrortone når det gjelder Norge.
7.Den nedlatende holdningen har vi ikke møtt i USA, hvor folk har sett filmen og vi har mottatt kritikerpriser i tillegg til elleve Oscarnominasjoner, sa Brooks, som fikk ros av Jack Nicholson for å være den mest oppfinnsomme regissør han hadde arbeidet med.
8.Det kvinner sysler med, beskrives som smått, uviktig, trivielt og avfeies med overbærende skuldertrekk, nedlatende smil.
9.En nasseprins er på dansk et usedvanlig nedlatende skjellsord - noe verre enn når vi på norsk henfaller til bruken av begrepet" snyltedyr" og lignende.
10.Forholdene er fortsatt de samme - med nedlatende, provoserende forakt for" klientellet", overgrep og trusler selv fra nyansatte" sosialarbeidere", som gir blaffen i sine egentlige abeidsoppgaver og plikter.
11.Formannen i den grafiske klubben, Arne Simonsen, understreker overfor Aftenposten at arbeidsnedleggelsen er en markering av det bedriftsklubben mener er et kynisk og nedlatende spill med arbeidsfolks levebrød.
12.Innta et måltid på det rustikke hotellet på Pilatustoppen, mate de halvtamme ravner som snapper chips fra hånden og se nedlatende på dine turistkolleger som ikke våget seg i gondolen, men tok tannhjultoget opp.
13.Jesuitterordenen er fremfor alt en av de største ordener i det romerskkatolske mangfoldet, den største i tall efter fransiskanerne (dominikanerne er for" the happy few", het det seg i min korte tid som jesuitternovise - kanskje litt vel optimistisk, eller nedlatende, eftersom man velger å se på det).
14.Jødene møtte alfor ofte en nedlatende holdning, altfor mange nordmenn maktet ikke å skjule sin forakt og å tøyle sin hånlatter over jødenes skjebne.
15.Mannen reiste seg, smilte nedlatende og klappet ham på skulderen.
16.Men det betød ikke at les Independants lykke var gjort også i mange år fremover ble det ledd nedlatende av malerier av Van Dongen og Matisse, Kandinsky, Vlaminck, Rouault eller Modigliani.
17.Minstepensjonistene blir betraktet som" mindreverdige", en belastning på samfunnet, de utsettes sammen med andre pensjonister for" en nedlatende holdning".
18.Noen amerikanske turister er greie nok, men klager på alt og har en nedlatende holdning.
19.Når litteratur presenteres, blir verker av kvinner forbigått eller behandlet overfladisk / nedlatende.
20.Og det er ikke bare publikum som har hatt denne oppfatning - til og med blant våre kolleger har det vært enkelte med et nedlatende syn på den plastiske kirurgien.
21.Ola Chr. Nissen skriver nedlatende om" gårsdagens idrettsleder med lusekofte og pipe" som han mener ikke holder lenger.
22.Skrivende kvinner er blitt oversett, kvinnelitteraturen har fått for små proporsjoner, eller den er blitt reduksjonistisk og nedlatende behandlet.
23.Statsråd Surlien har fått alle muligheter og et hav av tid, men har aktivt valgt en nedlatende linje som dømmer seg selv.
24.Særlig afrikanerne reagerer sterkt på en slik nedlatende holdning.
25.VI har prøvd å lære dem respekten for yrket og for dem de skal henvende seg til, aldri innta en nedlatende holdning til noen.
26.Ja, men jeg har ikke råd til å tale nedlatende om folkereligiøsiteten.
27.Avregningen med filosofiske og politiske ideologier er påfallende summarisk i sin selvsikkerhet, og enda verre de nedlatende bemerkningene som skal avfeie kristendommens mulige bidrag.
28.Britt Holt Andersen, en av initiativtagerne, forteller at det tidligere nærmest ble sett nedlatende på å bruke sine forskningsresultater som grunnlag for å starte forretning.
29.Både danske og svenske oppslagsverker har fanget inn campbegrepet, men forklaringene avslører ofte en nedlatende holdning.
30.De ga ham innsikt i et yrke som skrivende folk har lett for å smile en smule nedlatende av.
Your last searches