Norwegian-German translation of offentliggjøre

Translation of the word offentliggjøre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

offentliggjøre in German

offentliggjøre
nyheterverb bekannt geben°, bekannt machen, veröffentlichen
  loververb erlassen, verhängen
  militærskverb von der Geheimhaltungspflicht befreien
  annonsereverb ankündigen, bekannt machen°, anzeigen, annoncieren, veröffentlichen
Synonyms for offentliggjøre
Similar words

 
 

More examples
1.Bilsportforbundet akter å offentliggjøre navnene på dem som" forbryter seg" i bilcross.
2.Det var ikke bare hensynsløst av Dagbladet å offentliggjøre et meget personlig brev.
3.Det virkelige antall utvisninger av russere på verdensbasis er trolig høyere enn rapporten viser, fordi mange regjeringer foretrekker å ikke offentliggjøre utvisningene, skriver amerikansk UD.
4.I Norhav A / S regner vi med at vi i løpet av kort tid vil offentliggjøre konkrete opplegg.
5.Kommisjonen vil offentliggjøre navnene på to militære sikkerhetsvakter, fordi det ikke er mulig å si hvem av dem som trykket på avtrekkeren, sier en filippinsk tjenestemann til nyhetsbyrået Reuter.
6.Vi antar å vite brannårsaken, men vil ikke offentliggjøre noe før vi har avhørt vidner og er sikre i vår sak.
7.Vi er blitt enige om ikke å offentliggjøre hvem som er interessert i å kjøpe Mesnalien sykehjem.
8.Vi kommer imidlertid nok til å offentliggjøre at vi har saken til behandling, slik at også andre oljeselskaper utenfor gruppen får chansen til å søke om å bli med, sier Egil Helle.
9.Au Pilori, som begynte å komme ut like efter at tyskerne var rykket inn i Paris i 1940, sendte de neste fire år ut tilsammen ca. to hundre utgaver, der en hovedsak var å oppspore og offentliggjøre navn og adresser til franske jøder, frimurere og folk som forsøkte å hjelpe dem med å holde seg skjult.
10.Avisen skrev at den ville offentliggjøre fotografiet idag.
11.B&L hadde ifjor en omsetning på ca. 17,5 millioner kroner, men daglig leder Jan Tore Lunde ønsker ikke nå å offentliggjøre resultatet og heller ikke den kjøpesum Batesgruppen gir for å overta en betydelig majoritet i selskapet.
12.BP ligger nå i sluttforhandlinger med den britiske bedriften og vil ikke offentliggjøre navnet på denne, før alle detaljer vedrørende den forestående kontrakstildeling er avklart.
13.BP vil ikke offentliggjøre hvilken norsk bedrift som lå best an i konkurransen.
14.BP vil offentliggjøre hvem som har fått kontraktene tidligst i slutten av neste uke.
15.Begge er snart" fit for fight" hvilket gir trener Kent Karlsson så mye hodebry at han venter med å offentliggjøre sitt lag.
16.Beslutningen om ikke å offentliggjøre alle tester, ble kjent bare for kort tid siden, og utløste da en bred debatt om folks rett til å vite hva som foregår.
17.Butz Aquino sa på sin side at kommisjonens medlemmer har vært i et dilemma og at de har vurdert både fordeler og ulemper ved å offentliggjøre rapporten.
18.Både Mondale og Ferraro uttrykte ihelgen tilfredshet med Zaccaros beslutning om allikevel å offentliggjøre sine selvangivelser.
19.Da begynte regimet i Santiago å offentliggjøre lister over eksilpolitikere som kunne få lov til å vende hjem uten å risikere rettsforfølgelse.
20.Da enkelthetene ved denne i sin tid meget omtalte forbrytelse nå er helt glemt av de få, og da de mange vel ikke engang har hørt den omtale, har jeg ingen betenkeligheter med å offentliggjøre den.
21.De amerikanske argumentene mot listen er blant annet at det er unødvendig å bruke rundt 800 000 kroner på å offentliggjøre allerede tilgjengelige opplysninger om farlige stoffer.
22.De ble dømt til henholdsvis syv og fire års arbeidsleir for å ha utgitt litterære verker i utlandet som de ikke kunne få offentliggjøre i sitt eget land.
23.De forlanger bl.a. at de franske myndigheter skal offentliggjøre studier om alternative utbyggingsmuligheter når det gjelder transport til og fra Dumont dUrvillebasen, og oppfordrer de norske myndigheter til ikke å be det franske politi blande seg inn i" Polarbjørn"saken.
24.De nordiske LOforbundene skal i eftermiddag offentliggjøre sin utredning om alternativer i den økonomiske utvikling i Norden.
25.De polske myndigheter gikk torsdag til det uvanlige skritt å offentliggjøre svaret på et klagebrev fra Lech Walesa til Polens leder Wojciech Jaruzelski.
26.De vurderer også de juridiske sidene ved å offentliggjøre navnene på de bankene som ikke har respektert erklæringen.
27.Den analysen som ble foretatt sist vinter av et konsulentfirma, kom klart positivt ut for oss, men vi har ikke fått adgang til å offentliggjøre undersøkelsen, sier økonomidirektør Idar J. Kristiansen i DSD.
28.Den første svarte Miss America, 21 år gamle Vanessa Williams, er blitt bedt om å gi fra seg tittelen fordi mykpornobladet Penthouse i september skal offentliggjøre nakenbilder av henne.
29.Den israelske censuren nektet en israelsk avis å offentliggjøre et bilde av kapreren idet han ble bragt ut av bussen.
30.Den millionen VG nevnte ville føre til at Soler ble for dyr for Hamburger SV, vil ikke Odd Iver Pellfoch kommentere utover at de to klubbene ble enige om ikke å offentliggjøre hverken tall eller andre klausuler i kontrakten.
Your last searches