Norwegian-German translation of omdirigere

Translation of the word omdirigere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omdirigere in German

omdirigere
avledeverb umleiten, ablenken
Similar words

 
 

More examples
1.Du må følge programmet vet du, insisterte" ferieeksperten" Jan Carlsson, som efter lengre forhandlinger gikk med på å omdirigere sin sjåfør i vår favør.
2.Bare ett selskap valgte å omdirigere sin maskin til Gardermoen, nemlig det sovjetiske Aeroflot.
3.De fleste ankommende fly ble liggende og kretse over flyplassen kortere eller lengre tid før de kunne lande, men det har ikke vært nødvendig å omdirigere noe av flytrafikken på grunn av været.
4.Derfor er det teknisk ingen vanskeligheter å omdirigere gassleveransene i de forskjellige ledningene.
5.Det er muligheter for å omdirigere skipene til andre havner, men det kan oppstå vanskeligheter fordi havnearbeiderne i disse havnene ikke vil ta det ekstraarbeidet som oppstår på grunn av den britiske streiken.
6.Disse var på vei til FNtjeneste i Libanon, da to norske jagerfly sørget for å omdirigere flyet slik at det ikke havnet over sovjetisk territorium.
7.Flytrafikken med skiturister er blitt opprettholdt, men enkelte selskaper har måttet omdirigere flyene på grunn av værforholdene.
8.Man har også måttet omdirigere en del av lokaltrafikken skjønt trafikken på E6 forbi Berkåk er gått som normalt.
9.Oslo Sporveier måtte omdirigere trafikken gjennom Grensen og Pilestredet i vel en time på grunn av brannen.
10.Rapportene fra sentralkomitmøtet inneholder ingen opplysninger om hvor partiledelsen tenker seg at vannet til irrigasjonsprosjektet skal komme fra, men det har i mange år vært arbeidet med planer om å omdirigere løpene til noen av de store sibirske elvene for å kunstvanne områder i SentralAsia.
11.Televerket vil forsøke å omdirigere samtaler til de nevnte numrene via andre kabler, men dersom trafikken til nummerseriene blir stor, kan summetonen bli borte.
12.Da vi gjorde dem oppmerksom på at det ikke lenger er lov å kjøre bil på Jernbanetorvet, stilte de seg uforstående, forteller en av de politikonstabler som var tilstede for å omdirigere biler på vei inn mot torvet.
13.Biler som kommer fra Norge på vei til Sverige, har vi til nå klart å omdirigere til grenseovergangen ved Ørje, sier kontrollør Audun Wold i Svinesund.
14.I øst innebærer Fjelllinjeforslaget etappevis fremdrift i anleggsarbeidene, som gjør det mulig å efterhvert omdirigere og omplassere trafikken bl.a. til deler av de nærliggende kaiområder.
15.Manager Ron Atkinson fikk seg også en advarsel efter at han hadde løpt ut på banen for å omdirigere sine tropper.
16.Med få folk og stor trafikk hadde politiet små muligheter til å omdirigere trafikken.
17.Politi fra Drammen, Holmestrand og Sande sørget for å omdirigere trafikken til sideveiene.
18.SAS prøvde å omdirigere mye av trafikken til svenske flyplasser.
19.Siste gang det var nødvendig å omdirigere Norrlandstrafikken, var vinteren 197879.
20.Tidvis var forholdene så kaotiske at politiet måtte omdirigere trafikken over Ullern og Vækerø.
21.Ulykkesstedet ble avsperret, og det var en tid efter ulykken nødvendig å omdirigere trafikken.
Your last searches