Norwegian-German translation of operere

Translation of the word operere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

operere in German

operere
medisinverb operieren, einen chirurgischen Eingriff vornehmen an
Synonyms for operere
Derived terms of operere
More examples
1.Vi aksepterer at sykkelforhandleren kan operere med en kontantrabatt på inntil 10 prosent.
2.Alle som har innpass eller ønsker innpass, mener vi vil operere til beste for selskapet i den grad de har til hensikt å influere.
3.De toneangivende norske rederiene som skal operere skipene, har vist interesse for vår løsning.
4.Den private underholdningsformidling vil fortsette å eksistere, tildels vil denne og den offentlige operere på to adskilte markeder.
5.Det betyr at vi eksempelvis på Fornebu kan operere med en adskillig større trafikk uten øke miljøbelastningen for dem som bor i området, påpeker Lefdal.
6.Det finnes mange måter å operere mot sykelig fedme, men denne er hittil den enkleste, og samtidig den som synes å medføre minst komplikasjoner for pasienten, forteller han som har videreutviklet metoden, overlege Jan Stadaas ved Ullevål sykehus.
7.Det libyske luftvåpen er i stand til å operere i samme høyde som disse flyene, og i stand til å nå dem og ødelgge dem, skrev nyhetsbyrået JANA, som siterer en talsmann for det libyske luftvåpenet.
8.Det vi måtte gjøre var å" operere" et lik og utlevere det til tyskerne med beskjed om at AKmannen døde under operasjonen.
9.Det vil ikke bli ansatt noen norsk turistsjef i Japan, siden felleskontoret skal operere for alle de tre skandinaviske land, sier Killi.
10.Disse fakta forteller oss først og fremst at de unge ulvene har begynt å operere selvstendig lenge før vi trodde.
11.Hvilke fordeler har en person av å kunne operere med flere pass ?
12.I en slik kamp som dette sparer man ingen, og ingen av spillerne skal heller begynne å operere på egen hånd i spillerbåsen.
13.Idag kan vi operere pasienter fra 0 til 100 år, sier hun.
14.Ingen av Akershuskommunene synes å operere med for høye avgifter sett i forhold til utgiftssiden, slik det er tilfelle i Trondheim, sier Kaltenborn.
15.Jeg er for smidighet, men skal etaten utføre sin jobb, er man nødt til å operere i systemer og efter retningslinjer som er fastsatt av politikerne.
16.Jeg finner det vanskelig å tro at Statoil kan operere Statfjordfeltet noe bedre enn oss, eller endog like godt som oss, sa Smith under en pressekonferanse.
17.Man kan ikke operere på universitetsnivå med de forkunnskaper i norsk grammatikk vår skole gir idag, hevder hun bestemt, og forteller at når de kommer til universitetet, mangler elevene ofte de mest elementære grammatikalske kunnskaper.
18.Man må kjenne karakteristikken i stilene og operere innenfor rammen av hver enkelt stilart, sier Bekkedahl.
19.Men med en stadig utskifting av flyverne, er det ikke mulig å operere de avanserte F16.
20.Min teori er at ubåtene forsøker å finne gjemmesteder langs norskekysten for så å operere ut fra disse dersom krig skulle bryte ut.
21.Når man skal vurdere utsiktene fremover, bør man operere med to eller tre tidshorisonter, mener Græsberg.
22.Omveltningene i kjølvannet på katastrofen vil gjøre det vanskeligere for multinasjonale konserner å operere i andre land, spesielt land som India, som har enorme behov nettopp for slike anlegg, sier han.
23.Selv om Televerket sier at kryssubsidiering ikke skal forekomme, frykter vi en situasjon i fremtiden der etaten kan operere med kunstig lave priser på de konkurranseutsatte produktene i forvissning om at en statsetat ikke kan gå konkurs, der fortjenesten kommer på monopolsiden, og dessuten har monopol på stadig viktigere teletjenester.
24.Skal banken operere som et slags capital venturefond ?
25.Treholt må ha hatt usedvanlige evner i å operere som dobbeltmenneske, sier en av dem som kjente ham godt.
26.Vi har hørt at det opprinnelig var på hurtigruten at Olsenbanden skulle operere i denne filmen.
27.Vi kan gjerne operere ut fra Kjevik.
28.Vi må tute med de ulver som er ute, altså operere under de samme konkurranseregler som de andre gjør.
29.Vinmonopolet kan ikke fortsette med å operere med slike lønnsforskjeller, sier Lundell.
30.Angvik fikk ikke lenger like mye rom å operere i.
Similar words

 
 

operere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) operereopererendeoperert
Indikative
1. Present
jegopererer
duopererer
hanopererer
viopererer
dereopererer
deopererer
8. Perfect
jeghar operert
duhar operert
hanhar operert
vihar operert
derehar operert
dehar operert
2. Imperfect
jegopererte
duopererte
hanopererte
viopererte
dereopererte
deopererte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde operert
duhadde operert
hanhadde operert
vihadde operert
derehadde operert
dehadde operert
4a. Future
jegvil/skal operere
duvil/skal operere
hanvil/skal operere
vivil/skal operere
derevil/skal operere
devil/skal operere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha operert
duvil/skal ha operert
hanvil/skal ha operert
vivil/skal ha operert
derevil/skal ha operert
devil/skal ha operert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle operere
duville/skulle operere
hanville/skulle operere
viville/skulle operere
dereville/skulle operere
deville/skulle operere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha operert
duville/skulle ha operert
hanville/skulle ha operert
viville/skulle ha operert
dereville/skulle ha operert
deville/skulle ha operert
Imperative
Affirmative
duoperer
viLa oss operere
dereoperer
Negative
duikke operer! (operer ikke)
dereikke operer! (operer ikke)
Your last searches