Norwegian-German translation of oppføre

Translation of the word oppføre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppføre in German

oppføre
teaterverb aufführen, vorführen, eine Vorstellung geben von
  konstruksjonverb errichten
Synonyms for oppføre
Derived terms of oppføre
Anagrams of oppføre
More examples
1.Betydningen av menneskerettigheter ligger i den gamle betraktning nemlig at den måten en stat behandler sitt folk på også antyder hvordan den kan ventes å oppføre seg overfor andre folk, sa han.
2.Det er så mange kompliserte regler allerede for hvordan vi skal oppføre oss i trafikken.
3.Det virker som om det er relativt få regler for hvordan et sigøynerbarn skal oppføre seg ?
4.Idag oppfordrer vi kvinnen til å oppføre seg som mann på mange områder.
5.Jeg vil gjerne henstille til dere alle sammen at dere inn trengende oppfordrer alle på verftet til å holde meget skarp oppsikt med enhver som måtte oppføre seg mistenkelig, sa Jørgensen.
6.Men det betyr ikke at båtfolket kan oppføre seg akkurat som de vil på fjorden uten å komme i politiets søkelys.
7.Men det ville vært hyggelig om Staten kunne hjelpe Oslo kommune ut av krisen, slik at Oslos finansadministrasjon igjen kan få oppføre seg lovlig.
8.På denne bakgrunn ble det diskutert hvorvidt det var fornuftig å oppføre en ny fabrikk på Jessheim.
9.Vi har planlagt å oppføre spelemannen i to år.
10.Vi må ikke oppføre oss slik idag at landets vekstevne og vårt arbeidsliv blir ødelagt imorgen.
11.Vi synes rederen skal oppføre seg pent.
12.2 / 3 er enig i at innvandrere som vil slå seg ned i landet bør oppføre seg mest mulig norsk.
13.5000 kroner for å oppføre seg pent ?
14.A / S KLAVENESS Chartering og A / S Selvaagbygg fikk fredag regjeringens tillatelse til å oppføre en kontorbygning på 11 150 kvadratmeter i Tingstuveien på Skøyen i Oslo.
15.Akershus Arbeiderpresse A / S er gitt etableringssamtykke til å oppføre nytt varehus på 4400 kvm på Lillestrøm i Skedsmo.
16.Amfortas i Parsifal som han kan tenke seg å kanskje oppføre i løpet av en tre års tid.
17.Avstanden er bare blitt enda større, og de mange titusener av tyske sadister står enda grellere i bildet når vi har fått bevis for at det virkelig gikk an å oppføre seg skikkelig også der.
18.Brother Norge A / S er gitt etableringssamtykke til å oppføre et nybygg på 2300 kvm på Ryen i Oslo.
19.Bygningsarbeiderne i Bergen har truet med å oppføre sine medlemmer til å si opp Bergens Arbeiderblad, fordi de er misfornøyd med avisen.
20.Bygningsrådet har sluttet seg til at Lilleaker Sameie kan oppføre 10 eneboliger og seks mindre terrassehus med tilsammen 60 leiligheter på den 18 dekar store eiendommen i Ullernchausseen 99.
21.Bygningsrådet har sluttet seg til at Selvaagbygg får oppføre blokker med seks etasjer på Klemetsrud Syd.
22.Dagbladet (uavh.) efter at en meningsmåling viser at to tredjedeler mener at innvandrere bør oppføre seg mest mulig norsk.
23.Danfoss Norge A / S søker om å oppføre et kontor og lagerbygg på ca. 2200 kvm ved Årenga i Bærum.
24.De arbeider med stor kraft og enda større virkning for at samfunnet skal oppføre seg annerledes mot" de gale".
25.De har fått beskjed om at de i noen år må være mye hjemme alene og oppføre seg pent.
26.De hevdet også at pengeseddelen var falsk, de ba ham gå ut av leiligheten for å fortsette samtalen ute, og ville vite hvordan en sovjetisk diplomat ville oppføre seg i denne situasjonen.
27.De skal ha dekket sine utgifter, og vi kan ikke bygge til lavere priser enn hva det koster å oppføre et hus, sier direktør Ole Løken.
28.De skal ikke oppføre seg som om de var selgere for et leksikon, mente aktor, som beskrev enkelte situasjoner i bygningen som livsfarlig for politifolkene efterat tumultene begynte.
29.Den beste takk for turen ligger i å oppføre seg slik at ingen efterpå merker at noen har vært der.
30.Den er bygget opp omkring et vemodigelegisk hovedtema, heter det i de danske rapporter, som også røber at det er planer om å oppføre verket i København i oktober.
Similar words

 
 

oppføre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oppføreoppførendeoppført
Indikative
1. Present
jegoppfører
duoppfører
hanoppfører
vioppfører
dereoppfører
deoppfører
8. Perfect
jeghar oppført
duhar oppført
hanhar oppført
vihar oppført
derehar oppført
dehar oppført
2. Imperfect
jegoppførte
duoppførte
hanoppførte
vioppførte
dereoppførte
deoppførte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oppført
duhadde oppført
hanhadde oppført
vihadde oppført
derehadde oppført
dehadde oppført
4a. Future
jegvil/skal oppføre
duvil/skal oppføre
hanvil/skal oppføre
vivil/skal oppføre
derevil/skal oppføre
devil/skal oppføre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oppført
duvil/skal ha oppført
hanvil/skal ha oppført
vivil/skal ha oppført
derevil/skal ha oppført
devil/skal ha oppført
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppføre
duville/skulle oppføre
hanville/skulle oppføre
viville/skulle oppføre
dereville/skulle oppføre
deville/skulle oppføre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oppført
duville/skulle ha oppført
hanville/skulle ha oppført
viville/skulle ha oppført
dereville/skulle ha oppført
deville/skulle ha oppført
Imperative
Affirmative
duoppfør
viLa oss oppføre
dereoppfør
Negative
duikke oppfør! (oppfør ikke)
dereikke oppfør! (oppfør ikke)
Your last searches