Norwegian-German translation of oppfatte

Translation of the word oppfatte from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppfatte in German

oppfatte
betydelseverb interpretieren
  forståverb verstehen, begreifen, erfassen
Synonyms for oppfatte
Derived terms of oppfatte
More examples
1.Trygve Wyller er selvsagt innforstått med at jeg misliker Hans Bratteruds forkynnelse, men i hans ironiske bemerkning ligger formodentlig den antagelse at jeg går rundt og håper at folk skal oppfatte Bratterud som det sanne talerør for den kristne kirke - slik at de skal få den mest eftertrykkelige grunn til å forlate kirken.
2.80årene må bli det tiår da vi sluttet å oppfatte de eldre som en ensartet hjelpetrengende gruppe, som kan tilfredsstilles utlukkende gjennom alderspensjoner og sykehjemsplasser.
3.Dersom myndighetene nå sprøyter inn ny egenkapital i tillegg til gjelds og garantisanering, kan ikke vi oppfatte det anderledes enn at det er et mål i seg selv for Staten også å eie bedrifter i denne bransjen.
4.Det er et faresignal når selv enkle bruksanvisninger nå kommer i form av bilder og symboler, fordi mange mennesker angivelig ikke er i stand til å oppfatte en skrevet tekst med samme innhold.
5.Det er godt jeg ikke snakker ett ord norsk selv, for så må elevene følge nøye med og oppfatte hva jeg sier, fremholder Mr. Smith, som medgir at foreldre kanskje venter mer av kurset enn deres barn.
6.Det er ikke helt riktig å oppfatte middelalderen som en mellomperiode mellom antikken og renessansen, sa professor Knut Helle.
7.Det er ikke rimelig å oppfatte Statoils system med månedlige prisjusteringer fremfor kvartalsvise som et nytt, spotprisbasert system.
8.Det finnes ingen aldersgrense for noen politikere på Stortinget, og det bør heller ikke være noen slik, sa Guttorm Hansen, som håpet det vil bli oppfatte som fritagelsesgrunn og ikke som noen" sperre" for kandidater som er over 60 år.
9.En av utveiene dere peker på, er å la kvinner i uland overta et arbeide norske kvinner ikke lenger vil ha, mange vil vel oppfatte en slik løsning som umoralsk ?
10.Her fikk man ifølge vår anmelder i tillegg til det kjente møte en reflekterende Peterson ; kjempen ved flygelet viste at han også kan frembringe de vareste stemninger og påvirke sitt publikum til en stillhet som tillater dem å oppfatte det nesten uhørbare anslag.
11.Jeg har ikke tenkt tanken engang, sa Grøndahl som imidlertid fastholdt at kritikken mot Høyres skolepolitikk gjaldt at man ikke var villig til å oppfatte problemstillinger omkring toleranse, åndsfrihet og menneskerettigheter verden over, foruten å stille tilstrekkelige midler til opplæring av innvandrerbarn i utformingen av sin skolepolitikk.
12.Jeg ønsker ikke å ødelegge min kvinnelighet, jeg vil kle meg slik jeg synes er elegant og pent. jeg går aldri til det skritt å gjøre meg mer anonym - det vil jeg oppfatte som et nederlag.
13.Jo klarere man presenterer omstendighetene omkring drukning, jo mer realistisk vil folk oppfatte farene forbundet med bading og båtliv !
14.Norske busselskaper har med andre ord ingen grunn til å oppfatte denne ordningen som noen form for trusel, sier Toni Schönfelder.
15.Pengene er å oppfatte som vederlag for arbeide som allerede er utført.
16.Vi har ofte vært redd for at man i utlandet skulle oppfatte kronen som sterk, slik at vi fikk en for sterk tilstrømning utenfra, som igjen kunne skape problemer for norsk kredittpolitikk, sier Skånland.
17.Vi kan ikke oppfatte dette som annet enn konfrontasjoner, sier Leif Haraldseth, som ellers kan love at LO aldri til gode.
18.Vi velger å oppfatte VIFs siste utspill som en grov spøk.
19.Akkurat den kampen kunne Eikelijentene med rette oppfatte som en" halv seier", for den gang var ikke lagets beste spiller, Ingvild Berge, med.
20.Alle som leser Aftenpostens TVanmeldelser kan vel ikke nå ha unngått å oppfatte at anmelderen Steinar Wiik ikke har likt TVserien" I spøkelyset".
21.Almenheten vil alltid oppfatte at valgte tillitsmenn og ledende ansatte besitter mer informasjon om selskapet enn den øvrige aksjonærmasse.
22.Alt" dette andre" gjør det umulig å oppfatte ett eneste ord.
23.Alvorlige misforståelser er allikevel ute og går når man forføres til å oppfatte stoffet / varen som sannheten.
24.Anderledes kan man vanskelig oppfatte det når Knudsen den ene dag vil bli i Balsfjord, hvorpå han neste dag forteller at han kan tenke seg å pakke kofferten.
25.At saken så attpåtil fremmes som hastesak utenfor dagsorden gjør det fullt forståelig at folk kunne oppfatte det som et forsøk på kupp når man så at gravemaskinene allerede stod klare i Studenterlunden.
26.Av de umiddelbart talende installasjoner i U.K.S. nevner jeg" Prosjekt Tre" av søstrene Grøstad (tre stykker), det er å oppfatte som en videreutvikling av to lignende ideer på Høvikodden og i Seljord ifjor sommer og er basert på selve uttrykket i materialene tre, ull, silke, lerret og tau.
27.Bakgrunnen er de vanskeligheter hørselhemmede har med å oppfatte informasjonene som blir gitt underveis.
28.Blant annet av den grunn fikk vedtaket en slik form at de militære myndigheter måtte oppfatte det slik at det gjaldt delvis og stille mobilisering.
29.Budskapet er klart nok til at Regjeringen burde kunne oppfatte det.
30.Da er det lettest for det menneskelige øye å oppfatte terrengformasjonene korrekt.
Similar words

 
 

oppfatte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oppfatteoppfattendeoppfattet
Indikative
1. Present
jegoppfatter
duoppfatter
hanoppfatter
vioppfatter
dereoppfatter
deoppfatter
8. Perfect
jeghar oppfattet
duhar oppfattet
hanhar oppfattet
vihar oppfattet
derehar oppfattet
dehar oppfattet
2. Imperfect
jegoppfattet
duoppfattet
hanoppfattet
vioppfattet
dereoppfattet
deoppfattet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oppfattet
duhadde oppfattet
hanhadde oppfattet
vihadde oppfattet
derehadde oppfattet
dehadde oppfattet
4a. Future
jegvil/skal oppfatte
duvil/skal oppfatte
hanvil/skal oppfatte
vivil/skal oppfatte
derevil/skal oppfatte
devil/skal oppfatte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oppfattet
duvil/skal ha oppfattet
hanvil/skal ha oppfattet
vivil/skal ha oppfattet
derevil/skal ha oppfattet
devil/skal ha oppfattet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppfatte
duville/skulle oppfatte
hanville/skulle oppfatte
viville/skulle oppfatte
dereville/skulle oppfatte
deville/skulle oppfatte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oppfattet
duville/skulle ha oppfattet
hanville/skulle ha oppfattet
viville/skulle ha oppfattet
dereville/skulle ha oppfattet
deville/skulle ha oppfattet
Imperative
Affirmative
duoppfatt
viLa oss oppfatte
dereoppfatt
Negative
duikke oppfatt! (oppfatt ikke)
dereikke oppfatt! (oppfatt ikke)
Your last searches