Norwegian-German translation of oppholdende

Translation of the word oppholdende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppholdende in German

oppholdende
forsinkningverb aufhalten, verzögern
  aktivitetverb aufhalten
  konstruksjonverb festhalten, stützen
Synonyms for oppholdende
Similar words

 
 

More examples
1.Den første stridskontakten mellom de to styrkene fant sted ved lunchtiden samme dag, og den mobiliserte brigaden trakk seg noe tilbake for å formere seg til oppholdende strid i påvente av å kunne foreta et motangrep.
2.Forsvarerne derimot (parti" Blå") skal ha oppholdende strid og forsvar som hovedelementer.
3.Kritikken forsterkes av at regjeringskilder overfor flere journalister har bekreftet at CIA oppfatter mineleggingen som" en oppholdende strid".
4.Ved ensidig å understreke behovet for hjelp, står vi i fare for å utvikle den holdning at vi bare skal drive oppholdende strid til våre allierte kommer og tar støyten for oss.
5.Manglene i samtlige forsvarsgrener skaper tvil om vår evne til oppholdende strid i påvente av alliert assistanse.
Your last searches