Norwegian-German translation of overalt

Translation of the word overalt from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overalt in German

overalt
generellother überall
  her omkringother hier und da, herum
Examples with translation
Skal man etter denne terroraksjonen opprette beredskapstropper overalt i landet?
Organisert kriminalitet finnes overalt.
Similar words

 
 

More examples
1.Cry" er"... tilegnet alle sorte kvinner overalt i verden og især våre mødre", og i dette skrik om urett, om slit, om slaveri, om ensomhet lever drømmen om frihet som trass i den sterke kvinnekroppen som alene bærer balletten.
2.Denne setningen kom jeg til å høre bli mumlet av både munker og troende overalt hvor jeg kom.
3.En DaNoferge er en liten verden for seg selv", står det i superbrosjyren, som ikke nevner de innvendige overopphetede lugarene med et ord, og heller ikke omtaler de triste salongene og det umiskjennelige preg av forfall som hersker overalt på skuta.
4.Hun så dverger overalt", het det, og virket ustyrtelig morsomt ut fra det vi så og hva vi oppfattet med våre minimale franskkunnskaper.
5.Hvem i allverden er Gunn Finne" lød det overalt like efter løpet.
6.Jeg elsker Sverige overalt, da jeg først og fremst er germaner.
7.Og videre at" det bør være et krav at oversettelsen overalt uttrykker seg på et godt og forståelig norsk, ikke et unødig fremmed, innviklet og foreldet".
8.Plant et tre" er et slagord som har mye for seg overalt på kloden.
9.The Boss" startet sin turne i Statene fredag, og overalt hvor han spiller er det utsolgte hus.
10.Vi kommer til å bli fri, i SydAfrika og overalt ellers i verden," sier håpets og fredens mann, biskop Desmond Tutu.
11.Alle forventer at det skal være pent overalt.
12.Avlingen har slått til overalt, både for hodekål, blomkål, løk og purre.
13.Buss er bra, men ikke overalt, sier man nå i busskretser.
14.Da har jeg roser overalt, sier han.
15.De er overalt, og derfor må vi forsvare oss mot den aggresjon vi daglig er ofre for.
16.De sier de slåss overalt nå.
17.De surret deg til bordet med remmer og festet derefter elektriske ledninger overalt på kroppen din, forteller Soumah.
18.Det er det samme overalt i verden, sa Bryhn.
19.Det er umulig ikke å legge merke til at begge kjønn er representert overalt, sier artikkelforfatteren, som selv er fra Filippinene og i dette tilfellet en mann.
20.Det finnes brodne kar overalt, og forskerne er ikke verre enn andre.
21.Det gror opp såkalte antikvariater overalt, der betjeningen ikke har peiling på hva de driver mer.
22.Det kan bli risikabelt, hvis de da også får nei overalt.
23.Det må en holdningsendring til overalt i samfunnet når det gjelder hjemmehjelpere.
24.Det vil nok ikke være like lett overalt i verden å ha med ektefelle og barn, men det er ikke noe problem som er spesielt for oss.
25.Dette opplever vi så å si overalt hvor vi kommer.
26.Du ser hammeren og sigden overalt.
27.En av løsningene må være å satse sterkere på varierte tilbud og småindustri overalt på landsbygda.
28.Er det like håpløst overalt ?
29.George Best har de samme problemene, overalt fortelles det løgner om ham.
30.Halvparten av alle som er ute i arbeidslivet oppholder seg i syke bygninger, og virkningene på dem som befinner seg i slike miljøer i arbeidstiden viser seg å være de samme overalt.
Your last searches