Norwegian-German translation of overbelaste

Translation of the word overbelaste from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overbelaste in German

overbelaste
personverb überlasten
More examples
1.I tillegg kommer knærne som et særlig sårt punkt hvis men overbelaste leddene ved spesielle strekkøvelser.
2.Man skal ikke slepe små barn rundt og overbelaste dem med inntrykk.
3.Men jeg sørger iallfall for ikke å overbelaste folks hukommelse med kompliserte trinn og bevegelser.
4.Men den nye skoleplanen som nå lanseres, går snarere inn for å overbelaste de sparsomme timene man har til disposisjon.
5.På den måten er det mindre chanser for å overbelaste kneet, samtidig som man oppnår meget stor fart.
Similar words

 
 

overbelaste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overbelasteoverbelastendeoverbelastet
Indikative
1. Present
jegoverbelaster
duoverbelaster
hanoverbelaster
vioverbelaster
dereoverbelaster
deoverbelaster
8. Perfect
jeghar overbelastet
duhar overbelastet
hanhar overbelastet
vihar overbelastet
derehar overbelastet
dehar overbelastet
2. Imperfect
jegoverbelastet
duoverbelastet
hanoverbelastet
vioverbelastet
dereoverbelastet
deoverbelastet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overbelastet
duhadde overbelastet
hanhadde overbelastet
vihadde overbelastet
derehadde overbelastet
dehadde overbelastet
4a. Future
jegvil/skal overbelaste
duvil/skal overbelaste
hanvil/skal overbelaste
vivil/skal overbelaste
derevil/skal overbelaste
devil/skal overbelaste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overbelastet
duvil/skal ha overbelastet
hanvil/skal ha overbelastet
vivil/skal ha overbelastet
derevil/skal ha overbelastet
devil/skal ha overbelastet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overbelaste
duville/skulle overbelaste
hanville/skulle overbelaste
viville/skulle overbelaste
dereville/skulle overbelaste
deville/skulle overbelaste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overbelastet
duville/skulle ha overbelastet
hanville/skulle ha overbelastet
viville/skulle ha overbelastet
dereville/skulle ha overbelastet
deville/skulle ha overbelastet
Imperative
Affirmative
duoverbelast
viLa oss overbelaste
dereoverbelast
Negative
duikke overbelast! (overbelast ikke)
dereikke overbelast! (overbelast ikke)
Your last searches