Norwegian-German translation of overbevise

Translation of the word overbevise from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overbevise in German

overbevise
uttalendeverb überzeugen, überreden
  overbeviseverb überzeugen, überreden, werben für
Synonyms for overbevise
Derived terms of overbevise
Examples with translation
Denne kvinnen vet å overbevise alle med sin sjarm.
Similar words

 
 

More examples
1.Kampsangen til annenklassingene er bare ett av mange virkemidler som de 120 elevene, lærere og foreldre på Valstad grendeskole i Skedsmo tenker å bruke, for å overbevise skolemyndighetene i kommunen om at den pedagogiske foregangsskolen i Skjettenbyen fortsatt er" liv laga".
2.Olympiagalan" i Stockholm tirsdag blir stedet der Ricky endelig kan overbevise SOK, og dermed få billett til sitt fjerde OL.
3.Det er bare denne kobling som har lykkes i å overbevise SovjetUnionen om at det ikke er mulig å føre krig mellom øst og vest og at en slik krig ikke kan vinnes, sa Rühl.
4.Det nytter heller ikke å komme trekkende med" fornøyde kunder" for å overbevise oss om slike midlers enestående egenskaper.
5.Du må gjennom flere kvalifikasjoner for å overbevise oss om at det ikke bare var et blaff, sa landslagsledelsen.
6.For det første er kong Olav kjent som en stor idrettsmann, og utsendinger fra vår olympiske komite hadde god anledning til å overbevise seg om hans popularitet da de overvar Norgesmesterskapet på ski ifjor.
7.For å overbevise politikere og publikum om at politikamrene løser oppgavene best, blir den økonomiske situasjonen som innstramningspolitikken har skapt, utnyttet slik at den rammer lensmannskontorene.
8.Fordi Royal Viking Line fortsatt gikk med store tap, tok det lengre tid enn beregnet å overbevise våre investorer om at det var mulig å bringe selskapet på fote igjen.
9.Hittil har ingen fullt ut forståelig film blitt laget som kan overbevise den vestlige verden om at utvikling angår oss alle, selv om vi lever tilsynelatende trygt i den utviklede del av verden, sa Fjørtoft.
10.Hvis nedtrapping av handelen fører til problemer for norske arbeidsplasser, vil ikke LO ha vanskeligheter med å overbevise sine medlemmer om at det er nødvendig ?
11.I løpet av de kommende uker må vi overbevise bankene, sier Silva Herzog, som innrømmer at det kan oppstå vanskeligheter, spesielt med banker som skulle fått sine lån tilbakebetalt i løpet av kommende år.
12.Jeg håper å overbevise sovjetrusserne om at sikkerhetstiltakene i Los Angeles er gode nok, og at alle øvrige uoverensstemmelser kan ryddes av veien, sier Samaranch.
13.Jeg vet ikke så veldig mye om hva som skal til for å overbevise OLkomiteen, men jeg får tilsendt alle informasjoner vedrørende OL, og jeg har fått et stipendium fra Norges Svømmeforbund som virkelig har støttet meg på en fin måte den tiden jeg har vært i Texas.
14.Jeg ville overbevise, det ble mange" utropstegnsbøker".
15.Like viktig er det at vi kan overbevise våre allierte og Moskva om at vi har et sterkt nok forsvar og at vi vil og kan bruke det effektivt hvis det verste skulle skje.
16.Men vi har klart å overbevise indiske ledere om at USA ønsker stabilitet i området, fremholdt de.
17.OK, sa hun stille, - hvis det er eneste måten å overbevise deg på.
18.Vi bor i den ytterste utkant av Norge i grenselandet mot Sovjet, og vi må ta i bruk de virkemidler vi har for å overbevise de unge om at SørVaranger har noe å tilby dem og har en fremtid.
19.Vi forsøker å overbevise ofrene om at de ikke kan fortelle oss noe vi ikke har hørt før, vi vet alt om torturmetoder, ydmykelser, nedverdigelser.
20.Vi har holdt på i 20 år nå med å overbevise folk om at vi er noenlunde fornuftige folk selv om vi hopper ut fra fly.
21.Vi psykologer har brukt mye tid på å overbevise oss selv og andre om at far er nestbest, i alle fall når det gjelder små barn.
22.Vi skal kjempe med fredelige midler for å overbevise våre myndigheter om at Gaula må varig vernes, sier Kari Synnøve Foros, medlem av den tverrpolitiske foreningen og ordførerens partifelle i kommunestyret.
23.Vil De bruke disse norske reklamesendingene som et argument for å overbevise Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om at disse partiene også bør si ja til reklame ?
24.Advokat Tore Eriksen konsentrerte seg i stedet om å overbevise retten om at hans klient ikke kom til å forsøke å holde seg skjult for politiet for å unngå utvisning dersom han ble løslatt, men at han ville avvente Justisdepartementets avgjørelse.
25.Alle har rett til å gjøre seg opp egne meninger, også om politiske spørsmål, og de har rett til å forsøke å overbevise andre om holdbarheten av disse meninger.
26.Andre anser, noe mer nyansert, at troen utfolder seg i overbevisninger eller at man kommer til troen ved å la seg overbevise.
27.At Det Norske Kammerorkester ikke har levet noe slaraffenliv i Det karibiske hav kunne man overbevise seg om i Konserthuset igår.
28.BP har i forbindelse med Ulakontrakten sagt at prisforskjellen er på rundt 20 prosent i norsk disfavør, og de siste dagene har selskapet forsøkt å overbevise Olje og energidepartementet om at dette er riktig.
29.Bare Kjell Worren har iherdig slitt her hjemme med en liten, trofast lytterskare, i forsøkene på å overbevise oss norske om at fransk musikk er noe annet enn musette, Piaf og Joe Dassin som alle er døde.
30.Begby regner med at de første 20003000 kortene vil gå greit unna, og at en reklamekampanje vil overbevise enda flere.
Your last searches