Norwegian-German translation of overfall.

You were trying to translate the word overfall from Norwegian to German.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Allerede idag er det produsert telefoner for blinde eller stumme, telefoner for sikkerhetspersonell med kontakt til vaktsentraler eller telefoner som ved et enkelt trykk på en hvilken som helst tast gir eldre anledning til å melde fra til politi om overfall eller innbrudd.
2.Alt er endt godt for den afghanske mynden" Collett" som ble bortført av ukjente under et overfall på en mann som var ute og luftet hunden søndag 7. oktober.
3.Avisene nevner en voldtekt av en mindreårig serbisk pike, flere overfall mot folk av samme nasjonalitet og en påsatt brann på et serbisk klosterområde.
4.Begge overfall fant sted i Lublinområdet, og den ene av prestene, Eugeniusz Kosciolko, fortalte at han ble angrepet en måned efter bortførelsen av Popieluszko.
5.Blodsutgydelsene skal bestå i regelrette henrettelser, massakrer, voldtekter og andre former for overfall.
6.Da vi påpekte at han kanskje var tryggere her enn i de sovjetiske garnisoner som stadig utsettes for overfall, lyttet han oppmerksomt.
7.De døde og sårede er først og fremst ofre for brutale overfall, ulykker og overdrevent alkoholforbruk, fremgår det av helsemyndighetenes kunngjøring.
8.De to ranene blir satt i forbindelse med hverandre og politiet utelukker heller ikke at den samme raner har deltatt i flere overfall på eldre i samme distrikt før jul. Politiførstebetjent Kristoffer Glosimot på Majorstuen politistasjon sier at de eldre ikke må gå rundt med mye penger på seg.
9.Den unge Hallvard led martyrdøden i et forsøk på å forsvare en gravid kvinne mot overfall.
10.Det er kommet frem at det har vært flere overfall på eldre i Sagene / Tåsenstrøket i senere tid.
11.Det er rett og rimelig, i og med at utgangspunktet er et brutalt overfall utenfra på en nasjon uten aggressive hensikter.
12.Det fjerde overfall av et forsvarsløst menneske skjedde litt senere på Strømsø Torv.
13.Det kan være grunn til å minnes en delegasjonsreise til den" kommunistiske" verdensfestivalen i Bulgarias hovedstad Sofia i 1968 - like før Sovjets overfall på Tsjekkoslovakia.
14.Det vil ikke engang bli løsnet et rifleskudd fra vestlig side med mindre vi skulle bli utsatt for et militært overfall.
15.Eksplosiver, voldelige overfall.
16.For en forståelse for vår holdning, f.eks. hos den amerikanske opinionen, kan få meget stor betydning for våre utsikter til å motta hjelp i tilfelle overfall.
17.For å beskytte OLgjestene mot overfall, ran, voldtekter og andre ubehageligheter har medlemmer av en privat gatepatrulje inntatt Los Angeles.
18.Følgelig blir den et hovmodig gigantomanisk og helt i gjennom brutalt overfall fra den upersonlige objektive Videnskaps side, representert ved en nylig uteksaminert agronom eller en byråkrat som tjener den" videnskapelige verdensanskuelsë".
19.Han fordømte Kinas kommunistiske rival, SovjetUnionen, for fjorårets" hensynsløse" overfall på et sydkoreansk passasjerfly med tap av 269 menneskeliv.
20.Han vil da på ny måtte møte Bilbaos slakter, Andoni Goioetxea, som med noe som må beskrives som et overfall, satte Maradona så lenge ut av spill.
21.Heller ikke har vel magisteren hørt om de mord og overfall på homofile som har foregått bare i de siste fem årene.
22.Her deltok parti og regjeringslederne i en festkonsert foran 45årsdagen for det tyske overfall mot Polen.
23.Historikeren Ole Kristian Grimnes har skrevet første bind som heter" Overfall".
24.I mai i år var de fem agentene innblandet i et grovt overfall på en rumensk kvinne i Köln.
25.Iden del av århundret som hittil er gått, har tallet på mord, selvmord, overfall og tyveri økt med en illevarslende hastighet.
26.Mannen er redd for å bli utsatt for nye overfall.
27.Massakren fant sted tidlig om morgen da 200 mann fra den shiamuslimske landsbyen Sukmour ble samlet til avhør av Lahads styrker og israelsk sikkerhetspersonell i forbindelse med et overfall som natt til igår hadde kostet fire militssoldater livet.
28.Muligens våger man ikke å tenke tanken ut om konsekvensene av et overfall på demokratiene i det nordlige Europa.
29.Når Aftenposten nå på lederplass nok en gang gir uttrykk for at den vestlige boikotten av MoskvaOL" var et resultat av SovjetUnionens manglende respekt for den forbrødring som må være kjernen i den olympiske ånd" - hvorfor gjelder så ikke det samme for USA - hvorfor da med ett se bort fra USAs militære overfall på Grenada ?
30.Og ikke før har vi lagt bort betenkningen om eiendomsretten til disse Quislingpapirene, så dratter det inn en ny historiebok," Norge i krig", Bind 1," Overfall", fra Aschehoug.