Norwegian-German translation of overflødighetshorn

Translation of the word overflødighetshorn from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overflødighetshorn in German

overflødighetshorn
generellnoun Füllhorn [n]

 
 

More examples
1.Bergensfestspillene er det rene overflødighetshorn av billedkunst og kunsthåndverk.
2.Et åpent og stort selskapelig anlagt hjem med en mor som ga av sitt overflødighetshorn uten å bry seg om regningene, og med farverike, kunstneriske og intellektuelle mennesker som stimulerte oss enormt !
3.Helt opplagt foretrekker den nå bare ferske bakverk (og sitter følgelig hjemme og napper seg på brystet på lørdager), og den kurrer av fryd over duftene fra møllhausenske eggekremer og sprø overflødighetshorn.
4.Her er mye å glede seg over det rene overflødighetshorn.
5.Men mandag var det en ganske annen Peterson som satte seg ned ved flygelet i begeistringens brus, smilende og imøtekommende øste han av sitt overflødighetshorn.
6.Seydel henter fra sitt overflødighetshorn det ene teaterprogram efter det andre hvor Dietrichs navn befinner seg på høyde med datidens største mannlige stjerner, som Hans Albers og Fritz Kortner.
7.Som fra et overflødighetshorn vil de drysse ned.
8.Dette overflødighetshorn av en film om den lille byråkrat på lengselens englevinger (som vi så må si) har stoff i seg til å bli en kulturklassiker.
9.Innsikten både i Guds vesen og menneskets natur burde lært dem hvilken lang og strevsom vei et menneske må gå før målet er nådd : omvendelse er en daglig, møysommelig prosess, vesensforskjellig fra naturalismens løfterike overflødighetshorn.
10.Og Tenerife, den største av dem, er som et tropisk overflødighetshorn av blomster og farver - pluss adskillige dramatiske vulkanlandskaper og det 3718 meter høye Teidefjellet.
11.Og han var et ressursmenneske av de sjeldne - et overflødighetshorn av varm humor, hjelpsomhet, faglig innsikt og en aldri sviktende interesse for nye problemstillinger og perspektiver.
12.Prestøe tar villig imot dem, og forteller uten store fakter om sine dypsindige, nærmest monologe samtaler med Munch, og om Sørensen som øste av sitt overflødighetshorn.
13.Richard Herrmann øser av sitt overflødighetshorn om Englands historie både før og efter Elisabeth.
14.Tilsvarende skuffende besøkstall oppleves under Rikskonsertene, hvor kunstnere, til dels av verdensformat, øser av sine overflødighetshorn over en håndfull sjeler.
Your last searches