Norwegian-German translation of overklasse

Translation of the word overklasse from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overklasse in German

overklasse
samholdnoun Oberschicht [f]
Synonyms for overklasse
Similar words

 
 

More examples
1.Ja, såfremt partiet ikke utvikler seg til å ville føre tiden tilbake, og sikre en imperialistisk overklasse makta igjen.
2.Fin" mat før i tiden var det som adel og overklasse spiste.
3.Arbeiderpartiets Einar Førde spurte om revolusjonens seierherrer var klar over faren for at de kan bli så maktbevisste at de utvikler seg til en ny overklasse, og han viste i den forbindelse til jugoslaven Milovan Djilas bok" Den nye klasse".
4.At den internasjonale overklasse møblerer med Memphisdesign, angår i liten grad nordmenn flest.
5.Både Neues Deutschland og pappaorganet Pravda i Moskva har tidligere lagt hovedvekten på at grev von Stauffenberg og Carl Goerdler, to av hovedmennene bak attentatet 20. juli 1944, tilhørte en overklasse som ville velte nazistyret for dermed å lette de vestalliertes vei mot øst.
6.De fleste forbinder denne med gammel norsk bondekultur, og få er klar over at det faktisk var den adelige overklasse som først tok ølbollen i bruk.
7.De hevder også at miljøaktivistene tilhører byens overklasse og forsvarer privilegiene til de få som har store eneboliger med have og svømmebasseng.
8.Den onskapsfulle malise var på mange måter typisk for den intellektuelle overklasse på Sheridans tid - enslags muntert tidsfordriv for mennesker som hadde råd til å kjede seg med anstand.
9.Det betyr ikke bare overklasse kontra underklasse, korrekt kontra ukorrekt sprogføring.
10.Dette ble understreket av Tsjekhov ved å henlegge åstedet for sine stykker til den russiske provins i det sentraliserte storriket der livet for borgerskap og overklasse ble desto kjedeligerer og mere handlingslammet.
11.Dette fordi religionen var selve fundamentet for Tibets middelalderske føydalsamfunn, med presteadelen som politisk og jordeiende overklasse.
12.ER han da en kultursnobb som småtripper omkring og behager det vi måtte ha av overklasse ?
13.Er det fremdeles en kjøpekraftig overklasse ?
14.For hvordan skal man forklare vanlig arbeidende ungdom at vestlig innflytelse er så farlig, når den med egne øyne kan er at den politiske overklasse får kjøpe vestlige produkter i sine spesialforretninger ; at noen av dem kjører rundt i private biler fra Vesten (eksempelvis har noen av lederne for det kommunistiske ungdomsforbundet private Mercedesbiler) og at hoen av dem får gå på spesialskole, lære utenlandske sprog og dra utenlands.
15.Homoseksualitet var jo dengang - og særlig innenfor den dannede, russiske overklasse - ikke noe man våget å tale høyt om.
16.Hvis McDonalds og Snappys ønsker å tiltrekke seg hamburgerstandens overklasse, sikter Minutten på middelklassen.
17.Industribedrifter dukket opp, og efterhvert kom også overfloden ; først til en nyrik overklasse, senere til det bredere lag av folket, forteller Oshaug.
18.Men artikkelforfatterne selv fremstiller produksjonsarbeiderne som en privilegert og subsidiert ny overklasse i ulandene - disse 10% som bor i byene og har mange ganger inntekten til den store majoritet av befolkningen.
19.Men endringer i spisevaner kommer ikke bare fra stat og overklasse.
20.Nettopp i New Orleans, med en kreolsk overklasse, hvis barn av fransk eller spansk og afrikansk ætt ble sendt til Europa for å utdanne seg allerede på slutten av 1700 - tallet, måtte dette føles spesielt nedverdigende.
21.Og han oppfordret alle i den rike overklasse som ville sikre seg et eftermæle, til å gi sitt bidrag til den offentlige velferd ved å bygge bad og biblioteker eller et stykke vei som så skulle bære deres navn.
22.Oppskrifter der" 24 æggeblommer vispes, derpaa 10 skeer tyk, sød fløde..." var nok beregnet på en mindre overklasse.
23.ThiisEvensen bruker sin historiske kunnskap til å fortelle oss om hvorledes Homansbyen var tenkt, hvorledes den en gang var et bilde på den tids formuende og (kanskje) liberale overklasse som skapte en ideell og storslått boform i byens utkant.
24.To medlemmer av den nye" overklasse" - Donald Maclean og Guy Burgess - tok sin lange tur i 1951 og havnet i Moskva, like før de to embedsmenn skulle arresteres som Sovjetagenter.
25.Valin gir, sammen med mange av sine kolleger et lite flatterende bilde av dagens USA og særlig av den relative overklasse.
26.Vi bodde på et slikt hotell, og fikk se den indiske overklasse på nært hold.
27.Vi får efterhvert en ny type overklasse der sosial tilhørighet egentlig ikke er det bærende element.
28.Kapitalisten er i egenskap av overklasse min naturlige fiende... jeg står på det samme nihilistiske standpunkt som jeg sto på da jeg skrev" Ro"da rummet".
29.På Bristol fant man den mer bevisste overklasse.
30.Blant dem er altså kjente medlemmer av Spanias overklasse, embedsmenn og diplomater.
Your last searches