Norwegian-German translation of overlappe

Translation of the word overlappe from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlappe in German

overlappe
generellverb sich überschneiden
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom de skal utføre disse planene, vil det si at våre brygger vil overlappe bryggene til Ullern Båtforening ved" Maritim".
2.Gravide og mødre instrueres adskilt, men vi vil forsøke å la gruppene" overlappe" slik at de som er med kan bli kjent med hverandre, forteller lederen for kursene, Wencke Ektvedt.
3.Avtalen er en oppfølgning av en overenskomst som seks multinasjonale selskaper inngikk i desember ifjor om å unngå å overlappe hverandres utvinningsområder når grubeselskaper utvinner mangannoduler fra havbunnen i den nordlige del av Stillehavet.
4.Denne rytmen er viktigere enn vekslingen mellom de to teknikker som for henne i stor grad synes å overlappe hverandre.
5.Det kan bli aktuelt å overlappe de sentrale nyhetssendinger fra Marienlyst.
6.Man kommer tidligere i gang, fordi programfasen og prosjekteringsfasen delvis vil overlappe hverandre.
7.Det kan nok hende at vi av og til kan overlappe hverandre.
8.Bildene må overlappe hverandre med minst 60 prosent.
9.For syv år siden begynte dansen og hans koreografiambisjoner å overlappe hverandre.
10.Man understreker at Kirkens oppgave ikke er å erstatte eller overlappe et arbeide som allerede er godt tilrettelagt av andre, men å gå inn der hvor den kan utføre sitt egentlige oppdrag - å møte mennesker med forkynnelse, sjelesorg og diakonal innsats.
11.Og jeg vil gjerne understreke at vi ikke har noe ønske om å overlappe de allerede eksisterende tilbud, men å forbedre dem, fremholder Børringbo.
12.På videosiden vil de to selskapene utfylle hverandre, men kanskje også overlappe hverandre.
Your last searches