Norwegian-German translation of overlaste

Translation of the word overlaste from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlaste in German

overlaste
vektverb überladen
More examples
1.Så får heller jeg oppfordre folk til ikke å overlaste privatbilene sine, legger Boris Hansen til.
Similar words

 
 

overlaste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overlasteoverlastendeoverlastet
Indikative
1. Present
jegoverlaster
duoverlaster
hanoverlaster
vioverlaster
dereoverlaster
deoverlaster
8. Perfect
jeghar overlastet
duhar overlastet
hanhar overlastet
vihar overlastet
derehar overlastet
dehar overlastet
2. Imperfect
jegoverlastet
duoverlastet
hanoverlastet
vioverlastet
dereoverlastet
deoverlastet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overlastet
duhadde overlastet
hanhadde overlastet
vihadde overlastet
derehadde overlastet
dehadde overlastet
4a. Future
jegvil/skal overlaste
duvil/skal overlaste
hanvil/skal overlaste
vivil/skal overlaste
derevil/skal overlaste
devil/skal overlaste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overlastet
duvil/skal ha overlastet
hanvil/skal ha overlastet
vivil/skal ha overlastet
derevil/skal ha overlastet
devil/skal ha overlastet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overlaste
duville/skulle overlaste
hanville/skulle overlaste
viville/skulle overlaste
dereville/skulle overlaste
deville/skulle overlaste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overlastet
duville/skulle ha overlastet
hanville/skulle ha overlastet
viville/skulle ha overlastet
dereville/skulle ha overlastet
deville/skulle ha overlastet
Imperative
Affirmative
duoverlast
viLa oss overlaste
dereoverlast
Negative
duikke overlast! (overlast ikke)
dereikke overlast! (overlast ikke)
Your last searches