Norwegian-German translation of overlastet

Translation of the word overlastet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlastet in German

overlastet
stiladjective überladen
Similar words

 
 

More examples
1.Fergen, som besto av fire lektere, var så overlastet at den stadig kjørte på grunn.
2.I tillegg til at båten var overlastet, var det ganske krapp sjø da ulykken skjedde, sier lensmann Tor Gran i Våle til Tønsbergs Blad.
3.Da feilen var utbedret startet alle togene samtidig og nettet ble overlastet.
4.Dengang var også 36 av bilene og tilhengerne overlastet, noe som innbragte staten 65 000 kroner i gebyr.
5.TENKE seg til å fordrive desember i en diger direktørstol med fem gir bakover, kurre på sekretæren gjennom callingen, se henne svinse i skytteltrafikk gjennom teppet av sigarrøk, overlastet med milde gaver fra forretningsforbindelser.
Your last searches