Norwegian-German translation of overvekt

Translation of the word overvekt from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overvekt in German

overvekt
generellnoun Überwiegen [n]
  vektnoun Übergewicht [n], Überwiegen [n]
Synonyms for overvekt
Derived terms of overvekt
Similar words

 
 

More examples
1.Det er trolig en overvekt av sorte ledere som tvert om ber om utenlandske investeringer og handel, fordi det fremmer vekst og arbeide, også for de sorte.
2.(NPSReuterAFP) Opposisjonens håp om å endre den brasilianske grunnloven og innføre direkte presidentvalg ble knust torsdag, da nasjonalforsamlingen stemte imot forslaget med knappe 22 stemmers overvekt.
3.Det er en viss overvekt av kvinner i 4060 års alderen.
4.Med en stemmes overvekt vedtok Stortinget å følge opp NATOforpliktelsene i forbindelse med dobbeltvedtaket.
5.Selv om det til nå har vært en overvekt av teorisvake blant elevene som har valgt arbeidslivserfaring, vil det alltid også finnes teoristerke som føler seg tiltrukket av mulighetene for yrkespraksis, og derfor velger et slikt opplegg.
6.Vil De ha en overvekt av aksjene i disse statsbedriftene over på private hender ?
7.Alderssammensetningen er blitt stadig skjevere med overvekt av eldre og omsorgstrengende personer og yngre utdannelsessøkende og også ressurssvake ungdommer som søker inn til byene.
8.Allerede idag har russerne 100 prosent overvekt her, uttalte Lubbers.
9.Bakgrunnen for saken er at bystyret med en stemmes overvekt vedtok at bevilgninger" tillates ikke overført fra 1984.
10.Bare i Oppland er det notert 550 grove tilfeller av overvekt.
11.Beskyldningene om at Kleven er egenmektig, ble tilbakevist av den organisasjonssekretær Kleven fikk valgt med en stemmes overvekt.
12.Bevilgningene på 3 milliarder ble bare vedtatt med en stemmes overvekt i Riksdagen.
13.Blant Venstres velgere er det klar overvekt av dem som ikke ønsker nye avgifter, men det er flertall for bomavgift i forhold til kjøreavgift.
14.Datafag, de nye undervisningsmediene, synes alle å ha en overvekt av bokmål, ble det hevdet.
15.De nekter å se hvordan Sovjets slagskygge over VestEuropa blir større, hvordan vi lett aksepterer at Sovjet har militær likevekt eller til og med overvekt, hvordan opinionen ble skremt av Sovjets trusler om opprustning, hvordan vi med" forutseende imøtekommenhet" anerkjenner at Sovjets såkalte" legitime sikkerhetsinteresser" vokser i takt med den militære styrke og på bekostning av nabolandene.
16.Den samme overvekt av gutter blant toppbegavelsene i matematikk har man konstatert i en lignende talentjakt som fra 1980 ble gjennomført i et dusin amerikanske delstater på østkysten, fra Delaware i sør til Vermont i nord.
17.Den siste balanse oversikten luftfartsmyndighetene har mottatt, viser at Danmark har en klar overvekt hva antall arbeidsplasser angår, med en andel på hele 39,5 prosent.
18.Den som har fulgt Arbeiderpartiets politikk gjennom årene, vet at det til tider har hopet seg opp en bastant overvekt av trofaste Apfolk i alle slags offentlige styrer, nemnder og råd.
19.Denne familien vil ikke få noen problemer med overvekt om de skal leve av den kurven som Bondelaget har satt sammen.
20.Denne fremgangsmåten har gjort at det er overvekt av innvandrere fra den tredje verden i utvalget, samtidig som nordmennene ikke representerer den helt typiske normalbefolkningen.
21.Derfor er det kanskje forståelig at det er en overvekt av enslige og barnløse på våre institusjoner.
22.Dermed fulgte kommunestyret den rådgivende folkeavstemning ifjor høst, der det med 48 stemmers overvekt ble sagt ja til øl i kommunen.
23.Dessuten vil hvert enkelt råd vurderes for å finne ut om sektorfordelingen er skjev, om det er en stor overvekt av menn i en type utvalg og overvekt av kvinner i andre.
24.Det dreier seg her om ekstrem overvekt, noe som oftest har sin årsak i psykiske problemer.
25.Det er en forbausende overvekt av Arbeiderpartiinteresser med dominerende innflytelse i denne saken, som gjelder et utpreget Høyredistrikt i Oslo.
26.Det er en hel del sykdommer som har en viss relasjon til overvekt : høyt blodtrykk, sukkersyke i eldre år, slitasjesvikt i knærne, gallestenssykdommer etc.
27.Det er grunn til å tro at byggingen av Grunnlinjen eller Vannlinjen kan bli utsatt efter at Oslo bystyre igår med en stemmes overvekt vedtok å finansiere veiprosjektet gjennom Oslo sentrum med kjøreavgift.
28.Det er i første rekke frykten for slike trusler ut fra en stor sovjetisk overvekt som har fått amerikanerne til å utarbeide sitt traktatutkast.
29.Det er ikke sunt å være fet, men det gjør heller ingen ting med noen kilo overvekt.
30.Det er professor dr.med. Kaare R. Norum som sier dette i en kommentar til Aftenposten i forbindelse med forskningssjef Hans Thomas Waalers undersøkelse som bl.a. viser at litt fedme er ufarlig og at kvinner har større toleranse for overvekt enn menn.
Your last searches