Norwegian-German translation of påbegynne

Translation of the word påbegynne from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påbegynne in German

påbegynne
jobbverb beginnen, anfangen
Synonyms for påbegynne
Similar words

 
 

More examples
1.Det er nå så stor enighet om veitunnel under Vålerengen på politisk hold at vi har et realistisk håp om å påbegynne tunnelen neste år.
2.Det var på mange må ter skremmende å påbegynne en stor og krevende utdannelse, sier Anne Stai.
3.Allerede i 1912 bevilget Stortinget penger slik at fire mann fra Norge, tre fra Hæren og en fra Marinen, kunne påbegynne sin flyverutdannelse i Frankrike.
4.Den går ut på at soldatene kan påbegynne et kurs på opptil 600 timer i tjenestetiden, og avslutte dette kurset på sitt hjemsted i arbeidmarkedsetatens regi efter å ha dimmitert.
5.Det bør utvikles en mulighet for å skyte fra helikoptere, og Kongsberg Våpenfabrikk er nå klar til å påbegynne dette modifiseringsarbeidet.
6.Dronning Margrethe av Danmark kom imorges til Oslo med" Dana Regina" for å påbegynne en 14 dagers vinterferie i Norge.
7.Hun" så" en mann i en høyt betrodd stilling i Staten som spionerte til fordel for SovjetUnionen og den synske Westerlund har også" sett" at Den norske kirke vil påbegynne en oppløsningsprosess i år.
8.NC skal påbegynne byggearbeidet i sin dokk i Hinnavågen ved Stavanger i begynnelsen av 1985 og være ferdig vel to år senere.
9.Når inneværende fotballsesong er over, vil man påbegynne arbeidet med nye tribuner i vestre sving.
10.Og mot å betale kr. 40, pr. oppfisket kilo er det bare å påbegynne dette innendørs fangstliv.
11.Pinochetregjeringen tar sikte på å påbegynne byggingen av en liten havn for å kunne bedre sjøforbindelsen både for handels og marinefartøyer.
12.Slike planer forsøkes nå godkjent for at kommunen skal få samlet nok penger til å påbegynne Grunnlinjen.
13.Undersøkelseskommisjonen vil påbegynne arbeidet når dette er fjernet.
14.Vi kan påbegynne arbeidet med kranfartøyet allerede i oktober.
15.organisasjoner må gå i bresjen for krigsinvalidenes rettigheter, og hvorfor overlates det til den enkeltes initiativ å påbegynne medisinske utredninger og vitenskapelig oppfølging av den psykiske og fysiske utviklingen hos krigsinvalidene ?
16.Det er helt riktig, det der, men jeg har konferert med min far, August, som er svømmedommer, og under Ecupen fikk vi beskjed om at internasjonalt tolker man regelen dithen at man kan påbegynne det andre taket før man bryter vannskorpen.
17.Den eneste boring som vil finne sted i vintermånedene, er en boring Esso skal påbegynne på den såkalte Lopparyggen ihøst.
18.Det betyr at en eller flere kvinner i løpet av sommeren kan påbegynne sin admiralskarriere.
19.Det kan hans kone også, Derfor går B. B. ofte opp i vekt, og må påbegynne en av de evindelige slankekurer.
20.Kommunikasjonsutvalget har bedt byplankontoret om å påbegynne arbeidet med løsninger for Oslos problematiske hovedveisystem i syd.
21.Mange andre flyvere måtte vente lenge til de kunne komme hjem til sine familier og påbegynne det møysommelige arbeidet med gjenoppbyggingen av Forsvaret i Norge.
22.Når man i tillegg vet at Palmeregjeringen må går inn for å legge ned kjernekraftverkene i Sverige og således oppfylle kravet som et flertall av det svenske folk gikk inn for ved folkeavstemning, ja, da har man ytterligere en grunn til å påbegynne byggingen av produksjonsanleggene for utnyttelse av de påviste gassforekomster.
23.Uten sikkerhetsvakter, bare med en sekretær, ankom Walter Mondale Fornebu iformiddag for å påbegynne sitt to dager lange Norgebesøk.
Your last searches