Norwegian-German translation of påstå

Translation of the word påstå from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påstå in German

påstå
siverb vorgeben
  uttalendeverb behaupten, festhalten an
Synonyms for påstå
Derived terms of påstå
Examples with translation
Det er absurd å påstå at Bill Gates skapte oss i sitt bilde.
More examples
1.Aftenposten kan da ikke i ramme alvor påstå at disse tallene ikke viser at det er en klar fordelingsvirkning tilstede av rentefradraget til større fordel jo høyere inntektene er ?
2.Hvem er selvsikker nok til å påstå å vite hvilke handlinger som forener og støtter hverandre....
3.Jeg vil derfor påstå av vi idag har et adskillig bedre forsvar enn vi hadde tidligere.
4.Så langt vi vet idag," skulle Dumas ha svart," lar det seg ikke gjøre, men jeg vil heller ikke påstå at det alltid vil være umulig, eller hevde at den som forsøker er gal !
5.(AP) Det irakske utenriksdepartement anklaget tirsdag USA for å gjøre seg skyldig i" hykleri" ved å påstå at Irak har brukt kjemiske våpen i krigen mot Iran.
6.Den en måned gamle undersøkelsen som den svenske pris og kartellnevnd har foretatt, gir ikke grunnlag for å påstå at matvareprisene i Norge er høyere enn i de øvrige, nordiske land.
7.Dersom de nye forretningsvilkårene efterleves, tør jeg påstå at antall tvistesaker om bilreparasjoner vil bli mer enn halvert, uttalte administrerende direktør Eirik Høien i Norges Bilbransjeforbund (NBF) på en pressekonferanse igår der de 12" budene" ble presentert.
8.Det er absurd å påstå at han skulle ha kastet seg ut i lasterommet og på den måten blitt drept.
9.Det er bare tøys å påstå at mennesker med lungekreft kan risikere å måtte vente i månedsvis på innleggelse.
10.Det er fullstendig galt å påstå at det er noen reformpause innen helse og sosialsektoren, sier sosialminister Leif Arne Heløe.
11.Det er helt galt å påstå at ferdsskriveren ble nektet utlevert fra SAS.
12.Det er imidlertid en klar forvrengning å påstå at Industrifondet krever lønnsstopp for verkstedets 430 ansatte de nærmeste tre årene.
13.Det er uriktig å påstå at samfunnets svakeste - de psykisk funksjonshemmede i institusjon - snytes for opplæring.
14.Det styrker ikke likestillingsdebattantenes troverdighet å snakke som om interesseforskjeller ikke eksisterer og påstå at forskjellene skyldes at yrkeslivet ønsker menn i visse stillinger og kvinner i visse andre, skriver Svein Stensaasen i dagens kronikk.
15.Det vil ikke være urimelig, og heller ikke i strid med loven, om påtalemyndigheten her medvirker til en forsiktig oppmykning ved å være noe mer tilbakeholden med å anke betingede herreds og byrettsdommer, og også være villig til å påstå betinget fengsel pluss bøter, i alle fall i slike saker som idag representerer grensetilfeller mellom ubetingede og betingede fengselsstraffer, sier riksadvokat Magnar Flornes.
16.Efter denne kampen kan man ikke påstå at Eik vant fordi Viking spilte dårlig.
17.Fra nå av vil det bli vanskelig for vestlige korrespondenter å påstå at myndighetene påtvinger folket sin vilje og at den ikke har flertallet på sin side, uttalte han.
18.Hvilket grunnlag har du for å påstå det ?
19.Ingen kan påstå at det er lett å ta fransk artium.
20.Jeg kan ikke påstå at det er så hyggelig når pressen retter oppmerksomheten så sterkt mot en i en slik sammenheng, men jeg er meget tilfreds med resultatet av dagens samtale.
21.Jeg skal ikke påstå det, men jeg mistet vel trolig seieren på et fall i en sving i en utforkjøring vel fire kilometer fra mål.
22.Jeg tør påstå at det er ingen annen næring som må planlegger sin forretningsdrift og investeringer helt ned til ett år av gangen fordi ny sammensetting i kommunestyrene har medført tapt av bevilling, sier Sæther.
23.Jeg tør påstå at musikkinteressen i Tromsø er noe utenom det vanlige, hevder Evy Ernsteen.
24.Jeg vil ikke påstå at boken er spesielt egnet for folk flest, men den er i alle fall adskillig lettere enn Felleskatalogen.
25.Jeg vil ikke påstå at den løsning vi har valgt er den eneste riktige, og jeg tror ikke at de andre bankers rådgivning overfor kunder nødvendigvis påvirkes av de direkte eierinteressene de har i venturefonds, men i DnC liker vi best å være uavhengige.
26.Jeg vil påstå at endel av de sammenlignende undersøkelser som er foretatt fra forskjellig hold, har vært mer egnet til å villede enn å veilede, sier Berit Klemetsen.
27.Jeg vil påstå at få er så opptatt av forholdet til rettssikkerheten som vi.
28.Jeg vil påstå at ingen klatrer i Norge vil presse seg ut over sin grense på grunn av økonomiske avtaler.
29.Jeg vil påstå at vår forskning er mer matnyttig og markedsrettet, slik at rederinæringen kan bruke den direkte.
30.Kanskje går det heller an å påstå, sier Sigsgaard - at like så sterkt som det er gått fremover med vår fysiske sunnhet, like så skjevt går det med den psykiske.
Similar words

 
 

påstå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) påståpåståendepåstått
Indikative
1. Present
jegpåstår
dupåstår
hanpåstår
vipåstår
derepåstår
depåstår
8. Perfect
jeghar påstått
duhar påstått
hanhar påstått
vihar påstått
derehar påstått
dehar påstått
2. Imperfect
jegpåstod
dupåstod
hanpåstod
vipåstod
derepåstod
depåstod
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde påstått
duhadde påstått
hanhadde påstått
vihadde påstått
derehadde påstått
dehadde påstått
4a. Future
jegvil/skal påstå
duvil/skal påstå
hanvil/skal påstå
vivil/skal påstå
derevil/skal påstå
devil/skal påstå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha påstått
duvil/skal ha påstått
hanvil/skal ha påstått
vivil/skal ha påstått
derevil/skal ha påstått
devil/skal ha påstått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle påstå
duville/skulle påstå
hanville/skulle påstå
viville/skulle påstå
dereville/skulle påstå
deville/skulle påstå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha påstått
duville/skulle ha påstått
hanville/skulle ha påstått
viville/skulle ha påstått
dereville/skulle ha påstått
deville/skulle ha påstått
Imperative
Affirmative
dupåstå
viLa oss påstå
derepåstå
Negative
duikke påstå! (påstå ikke)
dereikke påstå! (påstå ikke)
Your last searches