Norwegian-German translation of plukking

Translation of the word plukking from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plukking in German

plukking
fruktnoun Pflücken [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Boken inneholder forøvrig en kortfattet innledning der det gis gode råd for plukking av sopp, for oppbevaring og tilberedning og om hvordan man unngår soppforgiftning.
2.Det har også vært drevet plukking og eksport av reinlav til kransebinding.
3.Det vil ventelig fortsatt bli tillatt å avvikle speiderleirer med støyende allsang - så lenge de rette ansøkninger foreligger med garanti om at forbudene mot fortæring av pølser med rekesalat og plukking av sopp overholdes.
4.Mange vil trolig også mene at sesongen er over for grønnsakdyrking og plukking av unge løvetannblad til salaten.
5.Når stigene settes opp for plukking av druene i september, er de knapt modne.
6.Selv i Jaffaappelsinens hjemland er det ingen maskin som kan sørge for maskinell plukking av appelsiner.
7.Uvettig plukking fra plantesamlere og haveentusiaster har også utryddet flere sjeldenheter.
8.Men de frister ikke særlig til plukking.
9.Plukking av den norske hovedsorten Senga Sengana begynner i midten av juli.
10.Plukking av multekart er blitt et problem i Engerdal og hittil er to kartplukkere anmeldt.
Your last searches