Norwegian-German translation of praktisk

Translation of the word praktisk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

praktisk in German

praktisk
brukadjective praktisch
  personadjective realistisch, praktisch
  tillempetadjective angewandt, praktisch
  passendeadjective gelegen, praktisch, zweckmäßig
Synonyms for praktisk
Derived terms of praktisk
Examples with translation
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
I denne boken kombineres teorigrunnlag med praktisk erfaring.
Det er mye mer praktisk på den måten.
Similar words

 
 

More examples
1.Den avsluttende utstillingen viser klart at det var utstillerne med et godt, praktisk opplegg som fikk størst oppmerksomhet.
2.En kan neppe regne med at en slik bestemmelse vil få stor praktisk betydning, - dertil vil nok partene vite å holde sitt forhold for godt skjult.
3.Høvdingen" har inntil nå spilt inn mer enn 2,5 millioner kroner og er dermed praktisk talt på høyde med Olsenbanden i publikumsmagnetisme.
4.I boken rettes nå anklager mot praktisk talt en hel ambassade.
5.Ja, det var faktisk for se disse vi spanderte 6000 kroner i busspenger - men hvor mange var det som hadde" et godt praktisk opplegg" ?
6.Med tåg i England, Skottland, Wales" inneholder alt man trenger av praktisk informasjon om overnattingsmuligheter, mat, billetter og rundreisebilletten Brit Rail Pass.
7.Nå har Arbeiderpartiet hatt regjeringsmakten i vårt land praktisk talt kontinuerlig siden 1945, og hvordan er den faktiske situasjonen innen vårt helse og sosialvesen - da spesielt innen eldreomsorgen ?
8.Slik lyder tittelen på åpningskapitlet i" Den norske tvillingboka" som nylig er utkommet på Didakta Norsk Forlag A / S. Boken er ment som en praktisk veileder for tvillingforeldre.
9.Vi bør bestrebe oss på å oppnå noe praktisk, og ikke avgi tomme løfter om gode hensikter.
10.(NTBReuterAFP) Den libanesiske hovedstaden Beirut var praktisk talt delt i to fredag, efter de hardeste gatekamper på fire måneder.
11.(NTBReuterAFP) En erklæring fra den høyeste militære domstol i Argentina som praktisk talt fritar de tidligere juntageneralene for ansvaret for terroren på slutten av 70tallet, har ført til en storm av prostester i det knapt året gamle demokratiet.
12.Ullevålmodellen" er en praktisk behandlingsmodell for sterkt belastede kvinner som er gravide.
13.Bl.a. gjør spillingen dem mer sosiale, den øker selvtilliten deres, og den hjelper til med å fremelske ren praktisk dyktighet.
14.Både økonomisk og praktisk må beboerne kunne bli i stand til å fornye og overta boliger, men til det trengs gode rådgivningskontorer, påpekte Oscar Stenseth (v).
15.Censuren strøk praktisk talt hele forsiden og alt i avisen som hadde med utvisningen å gkøre,sa en av redaktørene.La prensa kom derfor ikke ut tirsdag.
16.Da er ryggsekken uhyre praktisk, mener hun.
17.De får nå prøvet seg i praktisk politikk, fastslår.
18.Den norske regjering støtter fullt ut det arbeide som nå gjennomføres fra Statoils side for å finne frem til en praktisk form for deltagelse i Kina, fremholdt olje og energiminister Kåre Kristiansen tirsdag.
19.Derfor er det foreløbig vanskelig å gi noen annen kommentar enn at vi vil sette oss ned og samarbeide med myndighetene og Statoil om en best mulig praktisk løsning, sier han.
20.Det eksisterer en praktisk militær trusel mot alle deler av landet, også mot områder hvor vi har det meste av våre ressurser og styrende organer.
21.Det er altså praktisk talt full utnyttelse av kapasiteten.
22.Det er ikke praktisk mulig, sier han.
23.Det er mest praktisk å bo der, efter som starten i maraton 5. august finner sted i Santa Monica kl. 8.00 om morgenen.
24.Det er praktisk at begge heter Eva, påstår den nye kunstneriske leder i Norsk film a.s., Lasse Glomm, med et aldri så lite smil.
25.Det er sannsynlig at slike systemer kan bli praktisk brukbare om få år.
26.Det har vært mange vanskeligheter både av økonomisk og praktisk art.
27.Det skal være praktisk rettet og mest tilpasset deltagernes eget prosjekt.
28.Det tygste løft" Uglen" utførte for Kaldnes, skjedde 18. juli da et 6 dekk høyt og praktisk talt ferdig innredet dekkshus med en vekt på 420 tonn ble satt på plass ombord på en 20 000 tonns nybygning - et kjemikalieskip vi bygger for et svensk rederi - Tärntank AB og som var sjøsatt fem dager tidligere, forteller overingeniør Gabrielsen.
29.Det var et forsøk på å belyse et rent praktisk problem ut fra markedsøkonomiske hensyn, forklarer professoren.
30.Det var mer snakk om et teknisk problem enn hardt arbeide, kommenterte mannen som har slukket oljebranner og stanset utblåsninger over praktisk talt hele verden.
Your last searches