Norwegian-German translation of prissette

Translation of the word prissette from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prissette in German

prissette
forretningverb auszeichnen, mit einem Preis versehen, auspreisen, den Preis festlegen auf
Synonyms for prissette
Similar words

 
 

More examples
1.Byretten har ikke funnet det godtgjort at de tiltalte under møte på et advokatkontor i Kongsberg 27. mai 1981 søkte å påvirke innehaveren av Skalstad Sport, eller på annen måte øvet påtrykk når det gjaldt Kongsbergforretningens måte å prissette Øglændsyklene på.
2.Det er også gjort et forsøk på å prissette stemplene, men dette må betraktes som en sondering.
3.Alle syntes å prissette at Holtet videregående skole nå har fått" form og farve" som valgfagstilbud.
4.Interessen for postkort med postal tilknytning er blitt så stor at Frimärkshuset AB har funnet at tiden er inne til å prissette og katalogisere slikt materiale.
5.Men den banken som er istand til å prissette sine tjenester i samsvar med det det koster å produsere dem, vil ha en fordel når den møter kundene i markedet.
6.Motydelsen fra selskapets side er at man ikke misbruker systemet, og gir feilaktig eller mangelfull informasjon til det marked som skal prissette selskapets aksjer.
Your last searches