Norwegian-German translation of produkt

Translation of the word produkt from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

produkt in German

produkt
konsekvensnoun Auswuchs [m], Folge [f]
  industrinoun Produkt [n], Erzeugnis [n]
  agrikulturnoun Produkt [n]
  matematikknoun Produkt [n]
Synonyms for produkt
Derived terms of produkt
Similar words

 
 

More examples
1.De små sluseåpningene er et produkt av behov og ikke av frieri til misfornøyde velgere.
2.Den virkelige vinbonde gir ikke sitt produkt til et" samvirke" - av dem finnes det mange, - men arbeider med vinen året rundt," sier Ernst Fauth.
3.Det var fullt ut et eget produkt, og det dukket opp i forbindelse med at regjeringen la fram en melding om inntektsfordeling og skattepolitikk.
4.Her har dere et produkt.
5.Når den enkelte oppdretter selv produserer sitt eget medisinfor, vet man lite om det endelige produkt som benyttes på fisken.
6.Russtikus" heter årets røde produkt.
7.Blåhvit"seriens sennep og ketchup produseres for eksempel i Stavanger, og er samme produkt som" Galla"merket.
8.Avtalen med det vesttyske firmaet dreier seg om et ganske unikt produkt, sier direktør Knut Isachsen i Scanvest Ring til Aftenposten.
9.Blir det nye AMagasinet efterhvert et ugjenkjennelig produkt ?
10.Den er ikke bare et produkt av mine faglige erfaringer, men også livserfaring, svarer Vibeke Engelstad.
11.Denne kapitalutvidelsen har sikret oss et finansielt grunnlag for fortsatt vekst og store investeringer i produkt og markedsutvikling, sier adm. direktør Petter Planke i Tomra Industrier A / S.
12.Det er bare hyggelig å konstatere at de omtalte designere Charlotte LundgrenEnger og Dag Brunzell har latt seg inspirere av trendkatalogen" Design Intelligence", eftersom jeg som konsulent og markedsfører av produktet selv har hatt dem som kunder. men nettopp derfor reagerer jeg på deres uttalelser angående våre priser kontra prisen på deres eget produkt.
13.Det er viktig at bedrifter som bruker markedsundersøkelser også har vilje til å endre produkt og marketingmix i tråd med resultatene.
14.Det vi kaller matnyttig produkt, er et hvilestadium i løkplantens livssyklus, sier de som har greie på slikt.
15.Dette blir et helt nytt produkt, men eftersom" Bregott" er blitt en suksess i Sverige, håper vi produktet skal slå an også i Norge.
16.Eftersom de har eksperimentert med forskjellige typer vannsenger i over 20 år i USA, er vi så heldige å nye godt av et ferdigutviklet produkt.
17.Egentlig er det litt enestående at man får et produkt bragt til sin egen dør til halve prisen av det det koster å kjøpe det i butikken, men det tenker ikke folk over.
18.En konflikt med sitt tidligere eierselskap er vel ikke det beste utgangspunkt for å danne et selskap som skal ha samarbeide som sitt produkt ?
19.Et glimrende produkt og utradisjonell markedsføring, er oppskriften Rynning Nielsen har fulgt.
20.For å ta et så edelt produkt som lakserogn.
21.Formaldehyd er et meget alminnelig kjemisk produkt som blir brukt i svært mange produkter, sier assisterende overlege Jan Alexander i Statens institutt for folkehelse til Aftenposten.
22.Generelt ligger utfordringen i å sikre markedsadgang for riktig produkt til riktig pris ved hjelp av et mer rasjonelt eksportsystem samt utbygging av foredlingsanlegg og egne distribusjonsselskaper i utlandet, sa Haugstvedt.
23.Han var fullt og helt Dianne Holums produkt.
24.Hovedprinsippet er at den som fremsetter påstander om et produkt, må kunne bevise at det som sies om produktet, er sant, og vi må forlange dette videnskapelig dokumentert, sier forbrukerombudsmann Hans Petter Lundgaard til Aftenposten.
25.Informasjonen ligger i å sette søkelyset på et produkt eller et problem, som så i neste omgang kan føre til at seerne begynner å fatte interesse for det de har sett.
26.Jeg er personlig klart imot at det skal være mulig for en produsent plutselig å dukke frem med et helt nytt produkt som kanskje ikke er tilgjengelig for alle.
27.La meg først si at det er viktig for meg at det produkt vi selger er noe folk flest er glad i.
28.Lungemos er et spesielt sårbart produkt, og bakterieutviklingen skyldes i dette tilfelle feilaktig tilberedning.
29.Markedsundersøkelser reduserer usikkerheten knyttet til lansering av et nytt produkt.
30.Men nå akter jeg å sette bort søm av en del bunadskjorter til en mindre konfeksjonsbedrift, og med min beste vilje har jeg vanskelig for å forstå at det endelige produkt er dårligere om det går gjennom flere hender.
Your last searches