Norwegian-German translation of produsere

Translation of the word produsere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

produsere in German

produsere
televisjonverb leiten, Regie führen
  foretakverb produzieren, herstellen
  tilvirkeverb herstellen, fertigen, anfertigen, produzieren
Synonyms for produsere
Derived terms of produsere
Similar words

 
 

More examples
1.Hvorfor skal jeg fortsette å produsere når jeg uten vanskeligheter kan importere tilsvarende produkter billigere og samtidig slippe å ha såvel arbeidsgiver som skriftefarsansvar for mine 25 ansatte.
2.Jeg er typisk amenneske som ikke kan produsere noe fornuftig, skriftlig arbeid sent om kvelden eller om natten.
3.(AP) Det kommunistiske Bulgaria ble idag anklaget for å produsere falsk skotsk whisky.
4.(ITT) sluttet ifjor høst kontrakt med Kina om bygging av en fabrikk i Shanghai som skal produsere utstyr for 300 000 telefonabonneneter årlig.
5.Alfa og omega er at man kan produsere ting som markedet vil ha på billigst mulig måte, dvs. med best mulig produksjonsprosess.
6.Dersom fabrikkene må produsere for et todelt europeisk marked, risikerer vi dessuten å få halvgode, provisoriske løsninger som koster mye og som få vil være tjent med i det lange løp.
7.Det eneste problemet er at vi ikke klarer å produsere nok møbler, lyder det fra Stresslessmannen, mens han lener seg velbehagelig tilbake i sitt superprodukt.
8.Det er de klimatiske forhold som gjør det dyrt å produsere kjøtt og andre landbruksprodukter i Norge.
9.Det er på høy tid at vi får opparbeidet en ekspertise på å produsere norske TVreklameinnslag.
10.Det er teknisk sett lettere enn vi trodde å produsere nyhetsinnslag, kunne han fortelle.
11.Det er tyngre å omsette nye enheter, fordi de er dyrere å produsere, understreker Dahl.
12.Det er viktig at Norge legger seg i forrreste rekke i utviklingen av å produsere laksyngel som kan utnytte de naturlige beiter i havet, sier direktør Vikan, og han viser til at vårt land har særdeles gode naturlige forutsetninger for en slik forvaltning.
13.Dette gir oss mer enn nok til å dekke importen av de jordbruksvarene det ikke er lønnsomt å produsere her, som kjøtt, sukker og korn.
14.Dette gjør vi primært for å utnytte produksjonskapasiteten i vårt eget selskap fullt ut, samtidig som vi forsøker å iverksette en tiltaksplan med sikte på å produsere en rekke norske kvalitetskomedier.
15.Eftersom relativt få miljøer idag har tekniske muligheter til å produsere for TV, må forsøkene overlates selskaper som dekker et større område.
16.For åtteni år siden begynte vi å produsere en ny type agurk.
17.Først med dagens datateknologi er det blitt mulig å konstruere og produsere slike lykter med tilstrekkelig nøyaktighet.
18.Har også dere vurdert å produsere i lavkostland ?
19.Hva gjør dere spesielt for å inspirere jordbrukeren til å produsere bedre poteter ?
20.Hvis de norske stålverkene skal være konkurransedyktige må begge produsere med full kapasitetsutnyttelse, som vil si 180 000 tonn i Nydalen og 265 000 tonn i Mo i Rana.
21.Hvis vi kan modifisere en husdyrart, slik at vi kan produsere mat billigere og raskere til beste for folk flest, kan jeg ikke se noen grunn til ikke å gjøre det, sier sjefen for laboratorieforsøkene, dr. Harold Hawk.
22.I de siste måneder har det vært solgt flere nye biler enn fabrikkene har klart å produsere.
23.I det minste kan vi ha heltidsansatte og produsere Tiriltunga på helårsbasis nå.
24.I løpet av første halvår skal vi produsere fire slike programmer fra" videoverkstedet".
25.Jeg er alt for uerfaren til å kunne produsere meg selv.
26.Jeg tviler sterkt på at russerne vil klare å produsere 630 millioner tonn i 1085, slik femårsplanen som da utløper har som mål.
27.Jeg tviler sterkt på at russerne vil klare å produsere 630 millioner tonn i 1985, slik femårsplanen som da utløper har som mål, sier Bergsager.
28.Kværner overtok FMV i 1981 i den hensikt å produsere utstyr til gassutvinning og offshore generelt.
29.Men eftersom vårt land er sterkt avhengig av utenlandshandel, har vi vennet oss til å være fleksible og til å utvikle og produsere det våre handelspartnere trenger.
30.Men jeg hadde nok ikke holdt ut så lenge om jeg skulle produsere fem tominutters innslag i uken !
Your last searches