Norwegian-German translation of profeti

Translation of the word profeti from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

profeti in German

profeti
framtidnoun Voraussage [f], Vorhersage [f], Prophezeiung [f]
Synonyms for profeti
Derived terms of profeti
Similar words

 
 

More examples
1.Mot valget i 1985 havner Venstre i Arbeiderpartiets vold, er hans profeti.
2.De oppfatter seg selv som umulige fordi omgivelsene gjør det - det blir en slags selvoppfyllende profeti om at dette barnet er et villdyr - og den onde sirkelen er et faktum.
3.Dersom disse opplysninger er riktige, har det vist seg at Andropovs og KGBs profeti slo til.
4.Jødiske religiøse fanatikere har flere ganger forsøkt å ødelegge moskeen, for å bane veien for oppfylling av Bibelens profeti om at et jødisk tempel skal gjenreises på den samme tomten.
5.Men det er også på mange måter noe uhyggelig ved dette faget - som en selvoppfyllende profeti om vår lettpåvirkelige avhengighet og mangel på indre frihet.
6.Og Crick minner oss om at Orwell naturligvis ikke oppfattet seg selv som en profet eller hevdet at" 1984" skulle være sann profeti.
7.Orwell understreket nemlig selv meget sterkt at boken ikke måtte oppfattes som en profeti, som om vi gikk en uavvendelig skjebne i møte.
8.Selv mente han at en slik profeti er altfor kategorisk.
9.Den vennlige profeti kommer fra Olav Bø, professor dr. philos. Men i denne forbindelse legger vi bort den imponerende tittel og kaller ham folkeminnegransker.
10.Det kan bli en selvoppfyllende profeti.
11.En selvoppfyllende profeti.
12.Konserten ble avsluttet med Lasse Thoresens orkesterverk," Rettferdighetens Sol", et symfonisk dikt inspirert av Bahaitroens grunnlegger, som i en profeti skildrer hvordan jordens undertrykkelse og elendighet skal foregå i en verdensomspennende rystelse.
Your last searches