Norwegian-German translation of profetisk

Translation of the word profetisk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

profetisk in German

profetisk
framtidadjective prophetisch
Similar words

 
 

More examples
1.Jo mer man erkjenner at Kirken ikke kan være politisk nøytral enten den velger å tale eller å tie, desto viktigere blir det å holde fast på balansen mellom kirkelig profetisk tale og almindelige politiske erklæringer.
2.De etablerte kirkesamfunns kamp for å monopolisere et profetisk budskap.
3.Det er vanskelig å se slike uttalelser som annet enn ureflektert propaganda mot ethvert profetisk initiativ i vår egen tid.
4.Det var ganske profetisk !
5.Han kunne spille på mange strenger, han kunne gjennomføre et helt underholdningsprogram alene, han kunne refse samfunnsstøtter og kirkefolk med profetisk myndighet, han kunne glede seg med de glade og gråte med de gråtende, som Skriften sier det.
6.I en tid da den menneskelige helhetsdimensjon er gått tapt, vil religionshistorikeren spille en neste profetisk rolle, mener Mircea Eliade, som nå har sendt ut første bind av" De religiøse ideers historie".
7.I så fall kan Papandreous erklæring lørdag om at Mitsotakis er" et mareritt av en ny leder", vise seg å bli profetisk for ham selv.
8.Profetisk Det må muligens være dekning for å antyde at dette avsnittet nå fortoner seg som bortimot profetisk.
9.Programvalget var nesten profetisk.
10.Slik lyder en av Goethes replikker, og den kan vel ikke kalles noe mindre enn profetisk som beskrivelse av dagens åndelige situasjon.
11.Slikt får (den mannlige) leseren til å tilgi de altfor mange bølgeskvulp av sjelfull prosa, med rytmer fra profetisk tungetale, smitten fra patetiske filmmanus.
12.Spesielt må fremheves Knut Skram, praktfull i det vokale og profetisk myndig og manende som Jochanaan.
13.Allerede 27 år gammel vakte hun oppsikt med en debutfilm som hun profetisk kalte" Min briljante karriére".
14.Den karismatiske vekkelse, som i rendyrket form omfatter helbredelse av syke, evne til å tale profetisk og i tunger, og demonutdrivelser, har forøvrig i en" mild" utgave funnet veien også til Den norske kirke gjennom den såkalte" Oase"bevegelsen.
15.Eller som i" Norsk vanndalisme", der Willoch & Co. står i vann til halsen under et veiskilleskilt som blant annet peker svært profetisk mot Alta - to år før debatten startet for alvor.
16.Folkwangmuseets Sparrepresentasjon er konsekvent, idet den fremhever en typisk tendens i hans maleri, den profetisk billedsproglige og litterære.
17.Ikke vet vi om Palle er profetisk, eller om han allerede da hadde oppgitt muligheten for å få en Steffenkamp i Norge.
18.Men så debuterte hun profetisk ? - hjemme med" Min briljante karriere" !
Your last searches