Norwegian-German translation of progressivitet

Translation of the word progressivitet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

progressivitet in German

progressivitet
politikknoun Fortschrittlichkeit [f]
Similar words

 
 

More examples
1.I den forbindelse kan man ikke a priori gå ut fra en formodet fredskjærlighet hos de sosialistiske land bare i kraft av deres angivelige progressivitet eller i kraft av de redsler og krigstap de har lidd.
2.At subsidiene går ned som følge av lavere progressivitet, kan vel ikke støte noen.
3.De grunner som kan anføres for progressivitet i beskatningen taper i slagkraft etter hvert som ulikheten utjevnes ad annen vei.
Your last searches