Norwegian-German translation of projisere

Translation of the word projisere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

projisere in German

projisere
filmkunstverb projizieren
More examples
1.For hvis man ikke har vært ute og danseg med demonen, fortsetter man jo med å projisere sin egen styggedom ut på omverdenen.
2.Hva er da mer nærliggende enn å projisere dette over på andre, på mennesker som kan fortone seg som skremmende, farlige og truende.
3.Vi har også forsøkt å lage alt så ekte og riktig som mulig, men enkelte ting har vi måttet renonsere på, som å projisere jungel på veggene i salongen.
4.De hadde ingen filmindustri som kunne projisere deres drømmer, angst og fremtidsvisjoner på widescreen lerret.
Similar words

 
 

projisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) projisereprojiserendeprojisert
Indikative
1. Present
jegprojiserer
duprojiserer
hanprojiserer
viprojiserer
dereprojiserer
deprojiserer
8. Perfect
jeghar projisert
duhar projisert
hanhar projisert
vihar projisert
derehar projisert
dehar projisert
2. Imperfect
jegprojiserte
duprojiserte
hanprojiserte
viprojiserte
dereprojiserte
deprojiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde projisert
duhadde projisert
hanhadde projisert
vihadde projisert
derehadde projisert
dehadde projisert
4a. Future
jegvil/skal projisere
duvil/skal projisere
hanvil/skal projisere
vivil/skal projisere
derevil/skal projisere
devil/skal projisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha projisert
duvil/skal ha projisert
hanvil/skal ha projisert
vivil/skal ha projisert
derevil/skal ha projisert
devil/skal ha projisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle projisere
duville/skulle projisere
hanville/skulle projisere
viville/skulle projisere
dereville/skulle projisere
deville/skulle projisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha projisert
duville/skulle ha projisert
hanville/skulle ha projisert
viville/skulle ha projisert
dereville/skulle ha projisert
deville/skulle ha projisert
Imperative
Affirmative
duprojiser
viLa oss projisere
dereprojiser
Negative
duikke projiser! (projiser ikke)
dereikke projiser! (projiser ikke)
Your last searches