Norwegian-German translation of propagere

Translation of the word propagere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

propagere in German

propagere
idéverb propagieren
  politikkverb propagandieren, Propaganda machen für
Synonyms for propagere
More examples
1.Det er riktignok blitt en rutine at SovjetUnionen bruker alle mulige internasjonale møter til å propagere for sin nedrustningspolitikk, og enda mer vanlig er det at arabiske stater krever en fordømmelse av Israel.
Similar words

 
 

propagere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) propagerepropagerendepropagert
Indikative
1. Present
jegpropagerer
dupropagerer
hanpropagerer
vipropagerer
derepropagerer
depropagerer
8. Perfect
jeghar propagert
duhar propagert
hanhar propagert
vihar propagert
derehar propagert
dehar propagert
2. Imperfect
jegpropagerte
dupropagerte
hanpropagerte
vipropagerte
derepropagerte
depropagerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde propagert
duhadde propagert
hanhadde propagert
vihadde propagert
derehadde propagert
dehadde propagert
4a. Future
jegvil/skal propagere
duvil/skal propagere
hanvil/skal propagere
vivil/skal propagere
derevil/skal propagere
devil/skal propagere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha propagert
duvil/skal ha propagert
hanvil/skal ha propagert
vivil/skal ha propagert
derevil/skal ha propagert
devil/skal ha propagert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle propagere
duville/skulle propagere
hanville/skulle propagere
viville/skulle propagere
dereville/skulle propagere
deville/skulle propagere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha propagert
duville/skulle ha propagert
hanville/skulle ha propagert
viville/skulle ha propagert
dereville/skulle ha propagert
deville/skulle ha propagert
Imperative
Affirmative
dupropager
viLa oss propagere
derepropager
Negative
duikke propager! (propager ikke)
dereikke propager! (propager ikke)
Your last searches