Norwegian-German translation of prosa

Translation of the word prosa from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prosa in German

prosa
litteraturnoun Prosa [f]
Derived terms of prosa
Similar words

 
 

More examples
1.Comment cest" (1961) ble en kraftanstrengelse i fortsettelsen av" LInnommable", og rendyrker disse siste ordene derfra i den mest obskure form for prosa.
2.Et stort år for norsk skjønnlitterær prosa, en ny sesong med kunstneriske seire og med interesse for bøkene fra publikum.
3.Jeg hadde en del stoff liggende, både lyrikk og prosa.
4.Prosa er vanskeligere å skrive enn drama.
5.Alle som har fått den forkjærte oppfatning at Andre Bjerke er en vakker og elegant overflatedikter, får disse samme oppfatninger grundig revidert ved det klokt gjennomtenkte utvalg av dikt - og prosa - som Jan Erik Hansen har foretatt for Nationaltheatrets Bjerkeaften på Amfiscenen, og forhåpentlig for mange flere kvelder enn de tre som foreløbig er avsatt.
6.Blant de tilstedeværende var også Eva Maagerø og Cindy Haug, som har redigert en antologi med titelen" Neue Norwegische Prosa", utgitt av Aschehoug, men med en interessant og usedvanlig bakgrunn.
7.Boken heter" Om dyr", og er en samling av lyrikk og prosa fra Wergeland til T. S. Eliot og Margaret Drabble.
8.De er, mener han, vel så talende som Hildesheimers prosa - noe som han håper vil føre til at Hildesheimer overvinner sin fortvilelse og vender tilbake til litteraturen.
9.De må imidlertid betraktes som avlivet efter at professor Geir Kjetsaa ved Slaviskbaltisk institutt ved Universitetet i Oslo har foretatt en grundig tekstanalyse av Sjolokhovs verk og sammenlignet hans prosa og stil med verker av den russiske forfatter som ifølge kritikerne skulle ha skrevet det - Fjodor Krjukov.
10.Det er nylig blitt utgitt en samling forskjellige skrifter av Beckett, kritikk, brev, utdrag av tidligere uutgitt prosa og drama.
11.Dikterverker og prosa, vers, brev, presseinnlegg strømmet fra hans penn.
12.Fernando Arrabals force når han skriver lyrisk prosa ligger i hans lidenskapelige sprog som ihvertfall på en nordbo ikke virker nettopp påfallende moderne.
13.Gjennomført poetisk er Mjelve også når han skriver såkalt prosa.
14.Han vant store priser for sine utstillinger i olje og grafikk, skrev lyrikk, prosa og teater og fungerte som kunstkritiker.
15.Hans korte, usentimentale prosa gjenspeiler genuin fortellerglede, og noe så umilitært som natursans og spesiell kjærlighet til nordnorsk natur.
16.Hendelser og tanker som er vanskelige å beskrive kommer bedre til uttrykk gjennom diktning enn i prosa.
17.Historien fortelles på det midterste lerretet, den er prosa mens vingene, sidelerretene, er poesi.
18.I detta nu, låt vara att man i Tammerfors allt fortfarande skriver framför allt romaner och att man vid författareföreningens möten helst talar om prosa och samhällsfrågor, tvistar eller tävlar Tammerfors och Helsingfors inte längre inbördes.
19.I stedet har han en tendens til å omskape den til prosa, fremholdt Seifert.
20.I talespråk og talespråksnær prosa er det forbausende få genitiver.
21.Idag spilles helst bare en 67 av hans stykker, og lite av hans prosa blir lest.
22.Julaften sendes" Ordet er Andre Bjerkes, dikt og prosa i utvalg ved Jan Erik Hansen".
23.Lederne får formidlet utmerkede øyeblikksbilder fra det omfattende kontinent i prosa, poesi og bilder.
24.Med den journalistiske ballast som den nye statssekretæren har, kan det være håp om spenstigere prosa og fremfor alt bedre engelsk i statsministerens taler.
25.Men denne prosa fikk en historisk patina fra en kyndig utnyttelse av byens ærverdige karakter, og ble i de store elskovs og dødssener løftet opp til bevinget patos i monologer og dialoger på umiskjennelig Shakespeask nivå.
26.Men dette at norsk litteratur får vilkår til å koma ut i ei breidd som tilgodeser både lyrikk og prosa på ein slik måte at det gjev eit sunt bilete av bokheimen vår i dag det er viktig for både notid og framtid.
27.Men vi vet jo at mange av de ypperste verker i verdenslitteraturen, i dramatikk såvel som i prosa, tilhører denne genre.
28.Merkelig er det fravær av interesse som foreligger i prosa og poesi f.eks. for de helt umenneskelige festnings og tukthusforhold.
29.Netto ble ordningen i 1983 gjort gjeldende for 213 skjønnlitterære bøker, færre lyrikksamlinger og mer prosa enn i de første årene og betydelig lavere enn for seksåtte år siden.
30.Når eg tar dei fram igjen, er det både fordi dei plasserer seg på ein spennande måte innanfor totalbiletet av skandinavisk prosa, og fordi vi truleg står andsynes eit romanprosjekt som enno ikkje er fullført.
Your last searches