Norwegian-German translation of prosaisk

Translation of the word prosaisk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prosaisk in German

prosaisk
generelladjective langweilig, weitschweifig
  skriveriadjective prosaisch
Similar words

 
 

More examples
1.De siste 60 år har den medisinske vitenskap beskjeftiget seg adskillig med det som prosaisk kalles aldringsprosessen.
2.Den dreiet seg om poetiske menneskers sårbarhet i røff prosaisk virkelighet.
3.Den er alt annet enn prosaisk.
4.For det japanske navnet betyr noe så prosaisk som Den nye stambanen.
5.Hans Børlis dikt er realistisk og høyst prosaisk.
6.Jobben har også en prosaisk side, en kontrast til spenningen og aktiviteten ute.
7.Men jeg kan ikke se at givergleden og drivkraften får mindre verdi om det også blir anledning til noe så prosaisk som å trekke noe av gavene på selvangivelsen.
8.Men mang en løve og verdig madonna har fått komikkens skjær, de mangler både neser og haker, der de stirrer ned, tæret av tidens tann og dekket av prosaisk sot.
9.Og Giuseppe Bergmans drømmetur (i egentlig forstand) tar slutt - der den begynte : i et prosaisk, halvfattig Venezia, der man kanskje finner det egentlige eventyr på et kontor for sosial velgjørenhet.
10.Satellitten, som helt prosaisk kalles BS2A, ble skutt ut fra Japans eget romsenter Osaki på den lille øya Tanegashima, som en gang var kjent som den kysten hvor de første europeerne fikk landkjenning da de kom til Japan.
11.Språket som er brukt, er et typisk hverdagsspråk ;" avissitatet" og" upoetiske" ord og vendinger som" slips"," forbannede snømil", gjør at diktet virker enkelt og prosaisk.
12.Vikingeferden endte moderne - både" vikingene" og de to åpne båtene ble heist ombord i supplyskipet - og landet derefter på en høyst prosaisk måte i oljeterminalen Peterhead, der nordmennene for øyeblikket er æresgjester hos Offshore Supply Association.
13.Derfor er det helheten vi må vurdere, og den er blitt mere enn bare et prosaisk lærestoff.
14.Egentlig heter" Ulka" noe så prosaisk som Type 7 A (nr. 25), men klengenavnet fikk lokene fordi man syntes de så heslige ut.
15.En prosaisk elektrisk lampe tok fyrskipets plass en gang i 60årene.
16.Fra å ha vidnet prosaisk om den efterspurte Mioussovs eksistens i første akt blir han overdådig tilstedeværende efter pause.
17.Og det gjaldt noe så prosaisk som stillingsbenevnelsen på formann og nestformann.
Your last searches