Norwegian-German translation of provisorisk

Translation of the word provisorisk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

provisorisk in German

provisorisk
generelladjective vorläufig, provisorisch
  ordnedeadjective vorläufig, provisorisch
  tidadjective provisorisch, vorläufig
Synonyms for provisorisk
Similar words

 
 

More examples
1.Allerede 48 timer efter at kanadiske infanterisoldater hadde nedkjempet tyskerne i dette området, var den norske Ving 132 på plass på en provisorisk flystripe som ble ryddet blant de veldige eplehavene som var her den gangen for 40 år siden, forteller Kaare Nilsen, Ragnvald Myhre og Olaf HartmannJohnsen.
2.Den del av virksomheten som det ikke er plass til i selve stasjonsbygningen, er spredt på en rekke provisorisk oppsatte brakker.
3.Den eneste programforandring er at noen av utstillerne må forhale til en provisorisk telthall som ble reist i helgen.
4.Den har ligget ubrukt en tid og er nå tatt i bruk som en provisorisk sløyfe for dem av beboerne i Søndre Skøyen Boligstiftelse som ikke tidligere har vært tilknyttet vårt kabelnett, sier Stenerud.
5.Det ble provisorisk gjenoppbygging, og Horten fikk ry som reparasjonsverksted.
6.Det er håp om at en provisorisk produksjon kan komme i gang om en måneds tid.
7.Det gjør det ikke bedre hvis Regjeringen på toppen av det hele blir nødt til å ty til en provisorisk anordning for å stoppe streiken.
8.Det heter seg at dette er provisorisk.
9.Det var den gang tiden ble tatt med vanlig lommeur og de to tidtagerne satt ved et provisorisk lite bord med sine lister og noterte de som gikk over mål.
10.Det var vesentlig at man ikke tapte tid, og siden Stortinget var på ferie, valgte Regjeringen å beslutte lønnsnevnd ved en provisorisk anordning i statsråd, heter det.
11.Elevene bodde provisorisk og spiste alle måltider ute.
12.En balustrade og et provisorisk skjul, langbord og hvite papirduker, benker og trestoler i fullt virvar og så naturligvis stappfullt av folk fra middagstid av.
13.En provisorisk ordning med å ta i bruk skolelokaler som ikke er spesielt beregnet til dette formål, ble også foreslått, da selve utbyggingen av fritidshjemmene også er en kostnad som bremser tilbudet.
14.En provisorisk sporveislinje fra Skarpsno gjennom Nobels gate til Maskinhallen ble også anlagt for at folk lettere skulle ta seg frem til utstillingsområdet.
15.En provisorisk teltkonstruksjon med 1600 kvm gulvflate er reist i rekordfart foran Sjølysthallen som erstatning for den mindre del av utstillingsarealet som er brannskadet.
16.En riktig" grepa kvinnfolk" var Nelly Lund som måtte rigge til en provisorisk" fødestue" og fremtrylle såvel lys som varmt vann mangelvare i en grubetunnel !
17.For å erstatte dette er det reist en provisorisk teltkonstruksjon med 1600 kvm gulvflate foran bygningen.
18.Heldigvis er" Moltemyra" provisorisk så den ulogiske plassering midt i aksen kan rettes på siden.
19.Hun har oppført en provisorisk gangbro av planker, men dessverre glemt meldeplikten til bygningsrådet.
20.Hvis Stortinget ikke er samlet, kommer Regjeringen men en provisorisk anordning som har samme virkning.
21.I hele tre av de fire tilfellene har Regjeringen måttet benytte fullmakten til å vedta tvungen lønnsnevnd gjennom en provisorisk anordning.
22.I hovedhallen med tilhørende galleri er det nå satt opp en provisorisk, men brannsikker, skillevegg i full takhøyde ca. 30 meter bortenfor den ødelagte restaurantavdeling.
23.I medhold av provisorisk anordning av 17. februar 1984 ble arbeidsdagen avblåst og rettskontorene i Grubbegaten forlatt kl. 13.30.
24.Inne i en liten trang bakgård i sentrum av Granada ligger en provisorisk moske som brukes av det lille islamske trossamfunnet i den spanske byen.
25.Inntil videre vil det bli bygget en provisorisk restaurant på Sjølyst, men om to år skal et flunkende nytt spisested stå klart mot vest.
26.Kanskje våre barnebarn en gang i fremtiden vil få glede av den, men til så lenge ville vi være svært godt fornøyd med en billig" provisorisk" løsning.
27.Myndighetene vil trolig raskt stoppe en så omfattende konflikt ved hjelp av tvungen lønnsnevnd, men Stortinget har påskeferie frem til 2. mai. Regjeringen vil sannsynligvis kvie seg for å bruke en provisorisk anordning for å stoppe konflikten.
28.Norges Varemesse kan ikke drive provisorisk lenger enn høyst nødvendig.
29.Opprørslederen Eden Pastora opplyste igår at han tar sikte på å opprette en provisorisk regjering i løpet av de nærmeste tre månedene.
30.Problemer kan det også bli ved ombyggingen av Bislett neste vår, men arrangørene håper allikevel at Bislett kan disponeres selv om det blir provisorisk.
Your last searches