Norwegian-German translation of provosere

Translation of the word provosere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

provosere in German

provosere
irritereverb provozieren
  årsakverb hervorrufen, auslösen
  personverb aufhetzen, provozieren, anstiften
  utfordreverb herausfordern, provozieren
Synonyms for provosere
More examples
1.Badeværelset" ble til i 1962, en tid da man fremdeles lot seg provosere av at urinaler og dolokk ble trukket inn i kunstgalleriene.
2.Like galt er det ved tidligopplæring og forstandspirk å provosere en intellektuell utvikling.
3.Dersom et særforbund ønsker å provosere ved demonstrativt å velge noe annet, kan vi selvsagt ikke hindre det.
4.Det er all right å provosere, sier Killi Olsen.
5.Er det for å provosere du skjærer inn til beinet og tar vekk alt som har med miljøet omkring å gjøre, og lar mennesket stå alene, ofte på vei ut av en situasjon ?
6.Hold deg kald og la deg ikke provosere.
7.I utgangspunktet skal ikke politiet aktivt ta initiativet for å provosere en handel i en narkotikasak, men i denne konkrete saken er det mye som tyder på at narkotikapartiet hadde gått til andre hvis ikke politiet hadde kommet inn i bildet.
8.Ja, avbruddene vil som regel skje ved ca. 18. uke, og det vi da må gjøre, er å provosere frem en for tidlig fødsel.
9.Jeg tror bransjen ville være tjent med en fusjon, men det er ingen grunn til å provosere frem en sammenslåing, sier hotell og restaurantpresidenten.
10.Vi akter å gjennomføre en verdig, fredelig demonstrasjon, uten å provosere havnepolitiet, fremholder Dykstra.
11.Vi har fått forsikringer om at tyrkerne ikke hadde til hensikt å provosere til en så farlig situasjon som episoden i Egeerhavet kunne ha ført til, sa han.
12.Vi vil gjerne" gjøre en ny vri" på disse temaene, og håper at vi kan provosere frem en mer bevisst og fremtidsrettet tenkning blant lærerne også på denne fronten, sier Liv Jorunn Eriksen.
13.Vi vil ikke provosere, bare ryste folk ut av sin likegladhet.
14.Vi vil provosere frem en debatt og tvinge menn til å ta stilling.
15.Arbeiderpartiet gikk imot søndagsåpent for ikke å provosere de fagorganiserte i Handel og Kontor.
16.At skjønnheten kan provosere i et samfunn som ensidig dyrker prinsippet om at" alle er like slemme", visste allerede Gustaf Frøding.
17.Bare en gang har han latt seg provosere.
18.Bevisst gikk de - som" åndslivets Bonnie & Clyde" inn for å provosere frem motforestillinger.
19.Bull vil samtidig forsikre at det fra NRKs side på ingen måte vil forsøke på å provosere seerne akkurat denne dagen.
20.Den eneste som senere i debatten hadde latt seg provosere av Dragsdahls karakteristikk av Norge som provins, var Knut Eidem.
21.Den italienske designergruppen Memphis liker å nappe vanetenkere i kraven og provosere tilhengere av det sobert smakfulle.
22.Det blir brukt harde doser ultralyd på dyr for å provosere frem de skader som store energimengder kan gi.
23.Det er i dobbelt forstand ingen kunst å provosere, men det er efterhvert nokså betydningsløst.
24.Det er ikke sikkert at" synliggjøring" behøver være det samme som å provosere - og å provosere mest mulig.
25.Det er mulig at delegasjonsturen, de utfordrende uttalelsene i intervjuet og røkleggingen av turen, var et forsøk på å provosere frem et brudd i Afghanistankomiteen.
26.Disse forsøkte iherdig å provosere en politiaksjon tidligere på kvelden, uten å lykkes.
27.Efter alt å dømme har han med i kofferten et helt sett av antiabortforslag og anbefalinger som ventelig vil irritere og provosere landene fra den tredje verden en hel del.
28.Eller vil den irritere og provosere ?
29.Emnet for båtspalten denne gang er følsomt, og la meg med en gang understreke at jeg ikke har til hensikt å provosere noen for derefter å sette i gang en ørkesløs debatt.
30.Et lite plaster på såret var det at representanter for et par av de større fagforbundene fremholdt at det vil være lettere å gi de streikende full støtte hvis Scargill kunne oppfordre sine medlemmer til ikke å la seg provosere av politiets fremgangsmåte.
Similar words

 
 

provosere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) provosereprovoserendeprovosert
Indikative
1. Present
jegprovoserer
duprovoserer
hanprovoserer
viprovoserer
dereprovoserer
deprovoserer
8. Perfect
jeghar provosert
duhar provosert
hanhar provosert
vihar provosert
derehar provosert
dehar provosert
2. Imperfect
jegprovoserte
duprovoserte
hanprovoserte
viprovoserte
dereprovoserte
deprovoserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde provosert
duhadde provosert
hanhadde provosert
vihadde provosert
derehadde provosert
dehadde provosert
4a. Future
jegvil/skal provosere
duvil/skal provosere
hanvil/skal provosere
vivil/skal provosere
derevil/skal provosere
devil/skal provosere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha provosert
duvil/skal ha provosert
hanvil/skal ha provosert
vivil/skal ha provosert
derevil/skal ha provosert
devil/skal ha provosert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle provosere
duville/skulle provosere
hanville/skulle provosere
viville/skulle provosere
dereville/skulle provosere
deville/skulle provosere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha provosert
duville/skulle ha provosert
hanville/skulle ha provosert
viville/skulle ha provosert
dereville/skulle ha provosert
deville/skulle ha provosert
Imperative
Affirmative
duprovoser
viLa oss provosere
dereprovoser
Negative
duikke provoser! (provoser ikke)
dereikke provoser! (provoser ikke)
Your last searches