Norwegian-German translation of pugge

Translation of the word pugge from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pugge in German

pugge
studiumverb büffeln, pauken
Synonyms for pugge
More examples
1.Du skjønner, jeg husker så dårlig og hater å pugge, forteller John Rognes, 18åringen som for fjerde gang på rad har vunnet den årlige Niels Henrik Abelkonkurransen som arrangeres av Norsk Matematisk Forening i samarbeid med Aftenposten.
2.Avisproduksjon på Skjetten (der bladet til Thomas utkommer i" bortimot 23 til 24 eksemplarer") og lekselesing på sydvestlandet (der Gro leser leksene inn på kassett og hører på seg selv i stedet for å pugge) var bare to av de originale emnene som ble tatt opp.
3.Betegnelsen" språkleg apartheid" passer best på dem som vil tvinge sprogsvake elever til å pugge sidemålsgrammatikk mens de ennå sliter med å lære seg sitt eget hovedmål.
4.Det er ikke meningen å bare pugge tekster - vi fletter inn dans og sang, vi ler og morer oss.
5.Det forekommer meg noe underlig at Noregs Mållag mener at nynorske kulturverdier best formidles gjennom å pugge grammatikalske regler.
6.Fritidsproblemer blir det ikke snakk om, mesteparten av tiden må jentene" pugge" over leksene.
7.Mens vi" knotet" nynorsk grammatikk og gloser og også måtte pugge gammelnorske gloser, hadde svenskene omfattende og interessante innføringer i svensk litteratur.
8.Norsk er ikke et fag som er lett å pugge de siste dagene før eksamen, og dessuten er det jo så mange andre fag å lese på.
9.Det må jo være vanskeligere enn å pugge salmevers når man skal lære seg rollen som Peer ?
10.Ja, men jeg forstår godt alle dem som synes det er meningsløst å pugge sidemålsbøyninger som de tror de aldri får bruk for.
11.Jeg måtte lese litteraturhistorie og pugge mange roller for å bli opptatt som elev ved Det Nye Teater.
12.Så nå gjelder det bare å holde seg i form og pugge tekster, ler Torgun Birkeland.
13.Enkelte av de store talerne i parlamentet har omgått manuskriptforbudet ved regelrett å pugge sine taler utenat.
14.For det var Aage Møst som hadde innprentet sin kone at hun måtte pugge navnene på de to som" vurderer å trekke seg ved sesongslutt.
15.Franske grunnskolebarn skal herefter bruke mer av sine 27 uketimer på å lære seg å lese og skrive skikkelig, pugge geografi og fransk historie i kronologisk og oversiktlig orden, tilegne seg konkrete kunnskaper om bl.a. kjemi, fysikk, databehandling og astronomi.
16.Kunnskapsmengden er blitt så stor at man heller har lagt vekt på å lære elevene veien til biblioteket enn å pugge tekster utenat.
17.Mye å lese og pugge, selv om halve rollen er kjent fra Operahøgskolen.
18.Når skuespillerne omsider er ferdige, og dødstrette virrer hjem for å pugge videre, overtar elektrikere og malere for å gjøre Lorry om til vertshuset" Den hvite hest".
Similar words

 
 

pugge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) puggepuggendepugget
Indikative
1. Present
jegpugger
dupugger
hanpugger
vipugger
derepugger
depugger
8. Perfect
jeghar pugget
duhar pugget
hanhar pugget
vihar pugget
derehar pugget
dehar pugget
2. Imperfect
jegpugget
dupugget
hanpugget
vipugget
derepugget
depugget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pugget
duhadde pugget
hanhadde pugget
vihadde pugget
derehadde pugget
dehadde pugget
4a. Future
jegvil/skal pugge
duvil/skal pugge
hanvil/skal pugge
vivil/skal pugge
derevil/skal pugge
devil/skal pugge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pugget
duvil/skal ha pugget
hanvil/skal ha pugget
vivil/skal ha pugget
derevil/skal ha pugget
devil/skal ha pugget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle pugge
duville/skulle pugge
hanville/skulle pugge
viville/skulle pugge
dereville/skulle pugge
deville/skulle pugge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pugget
duville/skulle ha pugget
hanville/skulle ha pugget
viville/skulle ha pugget
dereville/skulle ha pugget
deville/skulle ha pugget
Imperative
Affirmative
dupugg
viLa oss pugge
derepugg
Negative
duikke pugg! (pugg ikke)
dereikke pugg! (pugg ikke)
Your last searches