Norwegian-German translation of pumpe

Translation of the word pumpe from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pumpe in German

pumpe
teknisknoun Pumpe [f]
Synonyms for pumpe
Derived terms of pumpe
More examples
1.Det betyr at en bensinkjøper kan få litt for lite bensin på en nyregulert pumpe, to måneder senere kan han få nøyaktig det han skal ha, mens han to måneder senere kan få litt for mye.
2.Frankrike, Spania, Storbritannia og VestTyskland - blitt enige om å satse store beløp på å utvikle en liten europeisk Airbusmodell, A320, og å pumpe milliardbeløp inn i utviklingen av avansert informasjonsteknologi i europeisk målestokk og i samarbeide med næringslivet.
3.Vi har skaffet en annen tankbåt, den svenske" Tarnhav" som i løpet av natten skal pumpe en del av oljelasten over til sine tanker, opplyste direktør Knut Hamran i Norsk Olje A / S som eier båten, igår kveld.
4.Adskillig billigere er en enkel vaskemaskin med pumpe.
5.Arbeidet med å pumpe syren fra tankbilen viste seg ellers å være mer komplisert enn først antatt, det tok 17 timer før kjøretøyet kunne fjernes uten fare for omgivelsene.
6.Av disse får ca. 30 kontrollert sitt blodsukker ved hjelp av en automatisk pumpe som festes til kroppen.
7.De forente arabiske emirater drøfter mulighetene for å pumpe sin olje ut til Det arabiske hav gjennom det indre av Oman.
8.De omtalte transplantasjonene er en påminnelse om at hjertet er en hulmuskel og utviklet for å pumpe blod og at menneskelivet opphører når overordnede deler av hjernen ikke lenger fungerer.
9.De søkte malerlinje og alternativene bensin og pumpe, og maskin og mekanikerlinje uten resultat.
10.Den nye literprisen på 98 oktans bensin lyder på 5,07 kroner pr. liter ved selvbetjent pumpe.
11.Dermed kunne entreprenørsammenslutningen Norwegian Contractors, som utfører operasjonen, begynne å pumpe ut ballastvann fra det 176 meter høye understellet, slik at det langsomt løftet opp det vel 40 000 tonn tunge dekket.
12.Dersom en pumpe må reguleres eller repareres, kontaktes egne serviceselskaper.
13.Det foreslås derfor at det spares 9,6 millioner kroner med å utsette rehabilitering av ledningsnettet, gjøre mindre bruk av konsulenttjenester og utsette planlagte anleggsarbeider og sette deler av anleggsstyrken til maling og lignende av blant annet pumpe og rensestasjoner.
14.Det håper vi å skaffe ved å pumpe vann fra større dyp.
15.Det viste seg at utstyret som ble hentet fra redningssentralen i Horten, ikke klarte arbeidet med å pumpe opp syren i den svenske tankbilen.
16.Efter den tid kan et annet firma kopiere produktet, gi det et annet navn og pumpe det ut på markedet til dumpingpriser.
17.Efterpå måtte brannvesenet tilkalles for å pumpe ut vannet fra fengslet.
18.En annen fører hadde via en bryter til en elektrisk pumpe sørget for å få olje i eksosmanifolden, med det til følge at røken veltet ut.
19.En norsk produsent har funnet ut at man like godt kan pumpe luft som vann inn i en madrass.
20.En oljetanker er på vei ut til skipet for å pumpe bunkerstankene, slik at oljen ikke skal flyte ut i havet.
21.Et annet tankskip er i gang med å pumpe over de ca. 100 000 tonn med olje som er igjen i skipet, og som ble lastet på Khargøya like før Al Ahood ble truffet og satt i brann 7. mai.
22.Et par mindre branner ble hurtig slukket, og brannvesenet hadde ellers en stri tørn med å pumpe kjellere som var fylt med vann.
23.Et pumpe og flottørsystem skal gi konstant vannstand i bassenget.
24.Feilen ved slitasje går i bensinkjøpernes favør, og en nyinnstilt pumpe reguleres derfor litt den andre veien.
25.Fylkesmannen påpeker blant annet at det er transportmessig uheldig først å pumpe kloakken fra Oslo øst til VEAS for derefter å transportere overskuddsslammet tilbake gjennom Oslo.
26.Guttene var da på pletten og tilbød seg å pumpe opp dekkene, hvis de fikk et par pund.
27.Han har invitert til en rekke luncher hvor han har forsøkt å pumpe sine gjester for opplysninger og bedt om foredrag, notater og departementsbrev om norsk olje og gasspolitikk.
28.Hasleanlegget har tre automatiserte tappemaskiner som tilsammen kan pumpe ut 46 000 helflasker i timen.
29.Hjerter er en pumpe.
30.I alle fall er pumpingen som naturlig kom med jolleklassens eksplosive utvikling, en minusfaktor som man dessverre må leve, seile og pumpe med.
Similar words

 
 

pumpe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pumpepumpendepumpet
Indikative
1. Present
jegpumper
dupumper
hanpumper
vipumper
derepumper
depumper
8. Perfect
jeghar pumpet
duhar pumpet
hanhar pumpet
vihar pumpet
derehar pumpet
dehar pumpet
2. Imperfect
jegpumpet
dupumpet
hanpumpet
vipumpet
derepumpet
depumpet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pumpet
duhadde pumpet
hanhadde pumpet
vihadde pumpet
derehadde pumpet
dehadde pumpet
4a. Future
jegvil/skal pumpe
duvil/skal pumpe
hanvil/skal pumpe
vivil/skal pumpe
derevil/skal pumpe
devil/skal pumpe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pumpet
duvil/skal ha pumpet
hanvil/skal ha pumpet
vivil/skal ha pumpet
derevil/skal ha pumpet
devil/skal ha pumpet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle pumpe
duville/skulle pumpe
hanville/skulle pumpe
viville/skulle pumpe
dereville/skulle pumpe
deville/skulle pumpe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pumpet
duville/skulle ha pumpet
hanville/skulle ha pumpet
viville/skulle ha pumpet
dereville/skulle ha pumpet
deville/skulle ha pumpet
Imperative
Affirmative
dupump
viLa oss pumpe
derepump
Negative
duikke pump! (pump ikke)
dereikke pump! (pump ikke)
Your last searches