Norwegian-German translation of pusse opp

Translation of the word pusse opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pusse opp in German

pusse opp
husverb renovieren
  bygning verb aufarbeiten, auffrischen
Synonyms for pusse opp
Similar words

 
 

More examples
1.Aller først mener jeg vi må pusse opp representasjonsanleggene, som for eksempel Bislett, dernest må vi foreta vedlikehold av en del lokale anlegg.
2.Anne Marie benytter chansen til å pusse opp mens lokalet er" tomt" og kundene er på ferie.
3.Ansatte på Fornebu føler seg tilsidesatt og mener det er langt bedre å pusse opp og utvide kapasiteten ved denne flyterminalen.
4.Arbeidet med å pusse opp duehuset var hverken vanskelig eller slitsomt.
5.Av de 50 millionene skal 10 millioner brukes til å pusse opp publikumsarealene.
6.DET nytter å slåss, fastslår Boye og sikter til byborgernes kamp for å få pusse opp og ta vare på egne bydeler.
7.Da jeg overtok, sa jeg - nærmest litt spøkefullt - at skulle vi tjene penger, måtte vi enten selge alt vi hadde og leie ut lokalene, eller vi måtte pusse opp radikalt og gjøre det om til en moderne bokhandel - og med det trekke til oss nye kunder.
8.De disponerer 425 kvadratmeter de nå er i gang med å innrede og pusse opp.
9.De nye eierne har tenkt å pusse opp stedet.
10.Den lokale Lionsklubb var den viktigste medspiller til å samle inn penger til utstyr og å pusse opp lokalene på dugnad.
11.Der finner vi en hilsen og takk fra rektor til foreldrene, som like godt har tatt skjeene - eller rettere sagt malerkostene - i egne hender og er gått mann og kvinner av huse for å pusse opp skolens klasserom.
12.Derfor besluttet man å pusse opp tunnelene og begynte med det i 1982.
13.Dermed får altså Oslo kommune penger til å pusse opp Osloidrettens storstue.
14.Det begynte med at jeg deltok i en arbeidsgruppe som skulle pusse opp ungdomsklubber.
15.Det er også snakk om å pusse opp Barneklinikken på sykehuset, som gjennom mange år har vært utsatt for sterk kritikk på grunn av forfall.
16.Det hjelper lite å pusse opp boligene dersom det medfører at de som bor i et hus ikke lenger har råd til å bo der.
17.Det var i september 1980 at nonneklosteret Congregation SaintCharles de Borromee i Loiredalen skulle pusse opp endel av bygningene sine og bestemte seg for å kvitte seg med endel rask og rot som lå og støvet ned på loftet.
18.En del vil for eksempel pusse opp diskoteket, gjøre det mer" fancy," og vi har sammen funnet ut hvordan det skal gjøres.
19.Et problem blir det også å pusse opp her og samtidig holde Kurbadet åpent - noe som er målet, tross det kommende årets omfattende rehabiliteringsarbeider.
20.Fire polakker kommer til London for å tjene utenlandsk valuta ved å pusse opp leiligheten til en bekjent.
21.Forholdene er imidlertid uholdbare, og det blir like dyrt å pusse opp som å bygge en ny skole på forbundets tomt på Bestum.
22.Født i Luster i Sogn har han ellers den urnorske særegenheten at han elsker å snekre, pusse opp og i det hele tatt" gjøre tingene selv".
23.I Lofoten er det et stort behov for å pusse opp gamle rorbuer.
24.I Oslo nye tinghus er sjette og syvende etasje blitt frigjort og man er i ferd med å pusse opp nye rettssaler og kontorer.
25.Jeg fikk plass på et kurs hvor vi skulle pusse opp et gammelt duehus og et bakeri.
26.Kim har allerede rukket å pusse opp sin fars arbeidsværelse.
27.Kjøp av kostbart hus med have, og å bruke fritiden til å pusse opp og dyrke gulrøtter er liksom mer økonomisk enn å bruke penger på klær og restauranter.
28.Men vi kommer til å la dem erstatte enda eldre vogner av de såkalte 65 og 67typen og pusse opp en del av dem.
29.På Bastøy mener departementet at grupper av innsatte selv kan pusse opp lokalene under ledelse av kyndige fagfolk.
30.Riktignok har fylkestinget vedtatt på sitt langtidsprogram at institusjonen skal pusse opp for fire millioner kroner i 1986.
Your last searches