Norwegian-German translation of rådføre

Translation of the word rådføre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rådføre in German

rådføre
informasjonverb heranziehen, nachschlagen in, konsultieren [formal]
  konsultereverb zurate° ziehen, konsultieren, befragen
More examples
1.Jeg har ennå ikke snakket med alle løpere, trenere og ledere jeg har tenkt å rådføre meg med og samarbeide med, derfor har jeg hverken lyst eller mulighet til å si noe altfor kategorisk ennå.
2.Jeg kan forsikre at Regjeringen før avtalen utløper vil foreta en omhyggelig vurdering av alle sider ved disse spørsmål, og som tidligere rådføre seg med Stortingets organer, sa utenriksminister Stray.
3.Jeg ville ikke gitt en slik tillatelse, sier Garvi, og han kommer nå til å rådføre seg med biskop Andreas Aarflot før han gjør noe med saken.
4.Nei, dersom man ønsker å oppnå en bestemt effekt, bør man rådføre seg med en naturmedisiner først.
5.Aano vil rådføre seg med Bistandsdepartementet og med Regjeringen før han tar stilling til om Norge skal gå inn med hjelp til Nicaragua eller andre land i området.
6.Betjente materialutstillinger vil dessuten gi lærere muligheten til å rådføre seg om egnet undervisningsmateriell.
7.Britiske, danske, vesttyske og greske lastebilsjåfører begynte umiddelbart å rådføre seg med politiet om hvordan de 3500 bilene som blokkerer passet, kan flyttes.
8.Carvalhos kone har fått vite at han bare får rådføre seg med en advokat en halv time daglig og alltid i nærvær av en politimann.
9.Derimot vil Regjeringen vurdere alle sider ved avtalen før den utløper, og man vil også rådføre seg med Stortinget i denne saken.
10.Dernest finner regjeringen det utilstrekkelig når kirken foreslår at den skal rådføre seg med statens eksperter om stiftelsens tekniske programmer.
11.Det var fredag at regjeringen i Reykjavik sendte en skarp note til den norske regjering der Island beklager at Norge har inngått en avtale med Danmark om loddefisket ved Jan Mayen uten å rådføre seg med Island.
12.Dette ga legene rett til å skrive ut preventiver til jenter under 16 år uten å rådføre seg med foreldrene først.
13.Donovan reiste igår kveld til Washington for å rådføre seg med sin advokat.
14.Han er villig til å forklare seg så snart han har fått en forsvarer å rådføre seg med.
15.Han mener at de næringsdrivende i større utstrekning burde rådføre seg med skatteetaten om disse spørsmålene, og han understreker behovet for informasjon.
16.Her kan man rådføre seg med sin tannlege før man går til innkjøp, råder Nysether.
17.I mitt arbeide i Nordens Hus vil jeg knytte til meg fagmennesker som har andre spesialområder enn jeg og som jeg stadig kan rådføre meg med.
18.Innen datakursene arbeides det dessuten for å opprette regionale databaser som elever med egen maskin kan rådføre seg direkte med.
19.Kan vi tenke oss å rådføre oss med andre oljenasjoner i fremtiden ?
20.Kringkastingsrådet er det organ som bør trekke opp rammer for virksomheten og det organ som den administrative ledelse bør rådføre seg med.
21.Man bør derfor rådføre seg med en flora for sikkerhets skyld.
22.Men han vil først rådføre seg med utenriksminister Stray, eller ihvertfall sørge for å bli orientert om Strays uttalelser i Stortinget tirsdag, som har skapt sterke reaksjoner i Norge denne uken.
23.President Habre har ikke lagt skjul på at samtalene i Paris har vært nyttige, og han har tatt avstand fra meldinger om at regjeringen i Tchad var lite tilfreds med at Frankrike inngikk avtalen med Libya om tilbaketrekking av fremmede styrker uten først å rådføre seg med myndighetene i NDjamena.
24.Som det ledende parti, men ikke med kommunalråder på områder som park og idrettsvesenet, kommunikasjoner og kultur, har Høyres kommunalråder igangsatt et samarbeide slik at partiets representanter i de berørte utvalg og komiteer kan rådføre seg her.
25.Uten å rådføre seg med noen satte han alle hjul i sving for å iverksette sin plan.
26.Ved kraftige symptomer bør man i alle tilfelle rådføre seg med lege eller ta kontakt med Giftinformasjonssentralen.
27.Vi ønsket å rådføre oss med vår advokat før saken ble nærmere kommentert.
28.Å snakke med åndene og rådføre seg med det underbevisste var en populær selskapslek blant skolevenninnene i festlig lag.
29.Richard Berry i hovedrollen gir et troverdig og realistisk bilde av skuespilleren, som må kjempe seg gjennom rettssaker og konflikter og bare har en trofast venninne å rådføre seg med.
30.Jeg har like frie hender som andre partiledere, men jeg har også behov for å rådføre meg med andre i partiledelsen, slik at vi kan stå mest mulig samlet om våre standpunkter, sier Hagen.
Similar words

 
 

rådføre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rådførerådførenderådført
Indikative
1. Present
jegrådfører
durådfører
hanrådfører
virådfører
dererådfører
derådfører
8. Perfect
jeghar rådført
duhar rådført
hanhar rådført
vihar rådført
derehar rådført
dehar rådført
2. Imperfect
jegrådførte
durådførte
hanrådførte
virådførte
dererådførte
derådførte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rådført
duhadde rådført
hanhadde rådført
vihadde rådført
derehadde rådført
dehadde rådført
4a. Future
jegvil/skal rådføre
duvil/skal rådføre
hanvil/skal rådføre
vivil/skal rådføre
derevil/skal rådføre
devil/skal rådføre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rådført
duvil/skal ha rådført
hanvil/skal ha rådført
vivil/skal ha rådført
derevil/skal ha rådført
devil/skal ha rådført
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rådføre
duville/skulle rådføre
hanville/skulle rådføre
viville/skulle rådføre
dereville/skulle rådføre
deville/skulle rådføre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rådført
duville/skulle ha rådført
hanville/skulle ha rådført
viville/skulle ha rådført
dereville/skulle ha rådført
deville/skulle ha rådført
Imperative
Affirmative
durådfør
viLa oss rådføre
dererådfør
Negative
duikke rådfør! (rådfør ikke)
dereikke rådfør! (rådfør ikke)
Your last searches