Norwegian-German translation of reagere mot

Translation of the word reagere mot from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reagere mot in German

reagere mot
meningskonflikterverb sich widersetzen
Examples with translation
Folk har en tendens til å reagere følelsesmessig på hendelser.
Vi må reagere raskere.
Vi må reagere raskt.
Similar words

 
 

More examples
1.At man rundt en olympiade, som jo er et meget kostbart arrangement, forsøker å dekke inn en del av utgiftene gjennom souvenirer av forskjellig slag, er det adskillig forståelse for, men spaltens redaktør finner grunn til å reagere mot dette forsøket på å flå frimerkesamlere og andre som kanskje intetanende lar seg invitere av denne annonsen.
2.DE samme komiteer bør reagere mot at deres arbeide ligger mer eller mindre dødt i perioder, bl.a. fordi komitemedlemmer er ute på reiser.
3.Det vi skal reagere mot er enhver form for spekulasjon på dette området.
4.Dette finner vi selvsagt gledelig, men vi må reagere mot den måten firmaet søker å utnytte filatelister og frimerkesamlere på.
5.Efter dagens møte i LOsekretariatet er det også klart at LO kommer til å reagere mot uttalelser fra finansminister Rolf Presthus i forbindelse med oppgjøret og brevet fra Finansdepartementet til verftsindustrien, hvor det blir knyttet betingelser om lønnsvekst og aksjeutbytte til vilkårene for statsstøtte til verftsindustrien.
6.En talsmann for det israelske forsvarsdepartement, som ikke ville navngis, har sagt at Israel holder Syria ansvarlig for slike aksjoner og føler seg berettiget til å reagere mot geriljabaser i Libanon, inkludert de på syriskkontrollert område.
7.Grete Rønneberg fra Oslo Kvinnelige Fagbevegelse mente at mannlige arbeidskamerater begynte å reagere mot sexpresset på jobben.
8.I et brev til Gro Harlem Brundtland peker RV på at en av de anmeldte, personalsjef Egil Bergsland, er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og at Tor Aspengren sitter i styret i Norsk Hydro som valgte ikke å reagere mot de to.
9.Jern og Metallformannen opplyste igår at forbundet ikke har planer om å reagere mot brevet på annen måte enn å offentliggjøre det.
10.Landsorganisasjonen kommer til å reagere mot brevet fra Finansdepartementet til verftsindustrien, der det midt i meglingen ble varslet at det ville bli knyttet betingelser om lønnsutviklingen til verftsstøtten, sier LOformann Tor Halvorsen til Aftenposten.
11.Man kan tidvis reagere mot tendenser til å benytte tekstil som" maleri", til å utviske forskjellen mellom teppe og bilde.
12.Men det er nettopp denne faren som får meg til å reagere mot den regulerings og fordelingsiver som boken bærer preg av.
13.Min naturlige reaksjon var å reagere mot krig som virkemiddel for å løse en politisk konflikt.
14.Montørene har gått til sitdownaksjoner i protest mot myndighetenes manglende evne til å reagere mot bruken av ufaglært arbeidskraft.
15.Også Kari Henriksen som var nestformann i Lektorlaget da Sternsaken ble kjent, mente at det ikke var noe grunnlag for å reagere mot Haugland fordi han benyttet Stern i tysktimene.
16.På bakgrunn av den diskusjon som fant sted på Venstres landsmøte ihelgen, fremholder Anna Strømme at borgerlige velgere i partiet kan reagere mot et slikt samarbeide.
17.Som en rød tråd gjennom bladet går formaningen til leserne om å reagere mot det som blir betegnet som påtvungen levemåte og tvungen forbruk av det som både er uhensiktsmessig og dyrt.
18.Spesielt bør en reagere mot det hykleri som består i at ulandene sammen med Østblokken skal belære de vestlige land om ytringsfrihet og god presseskikk.
19.Tidligere ekspedisjonssjef Thomas Løvold, mannen som ledet Handelsdepartementets forhandlinger med Anders Jahre i 1950årene, har bedt Handelsdepartementet reagere mot en tidligere saksbehandler i departementets kontrollkontor.
20.Vi håper likevel at vi skal få markert at voldtekt er noe alle, både menn og kvinner, må reagere mot, sier Marie Smith Solbakken.
21.LO har kun en måte å reagere mot ulovlige streiker på.
22.Arbeidsmarkedsetatens landsforening, som er tilsluttet Tjenestemannslaget, vil reagere mot at en slik grenseoppgang skal føre til at arbeidssøkende føres over fra arbeidsmarkedsetaten til sosialetaten, sier foreningens leder, Sigrun Mæland, til Aftenposten.
23.Derfor skulle man vente at ungdom brukte fritiden til å reagere mot samfunnet.
24.Det de ansatte særlig reagere mot, er permisjoner som kan bli gjennomført i påvente av midler til konkrete forskningsprosjekter.
25.Det er derfor gode grunner som taler for å reagere mot slik handel, sa finansministeren som fremhevet at loven vil forby all misbruk av fortrolig selskapsinformasjon.
26.Det er nettopp den vitenskapelige ærlighet som har fått Brodal til å reagere mot den ensidige propaganda som fortier, forvrenger eller benekter alt som ikke passer ferdiglagedekonklusjoner.
27.Det er riktig at elevene kan reagere mot normering av språket, men ikke mot elva og jorda, for det sier de.
28.Det nytter å reagere mot urett.
29.Efter at Danmark varslet nedleggelse av sitt generalkonsulat i Johannesburg, er det kommet forslag også fra norsk hold om å reagere mot unntakstilstanden i SydAfrika ved å hjemkalle Norges generalkonsul i Cape Town.
30.Efter hennes oppfatning ville offentligheten også reagere mot slike løsninger på grunn av omsorgen for barnet.
Your last searches